DEBAT:

Mere af det samme?

Af
Hanne Franke Mortensen

Borgager 48

En netop offentliggjort analyse udarbejdet af Nykredit på baggrund af tal fra Danmarks Statistik konkluderer, at Albertslund kommunes borgere på landsplan suverænt indtager pladsen som bundprop mht. indkomststigning i perioden 2010-2016. Sølle 992 kr. pr. borger kan Albertslund svinge sig op til. Højest scorer Rudersdal med 76.716. Selv Guldborgsund og Bornholm scorer langt højere (5.314 og 5.800) end vi!
Ifølge undersøgelsen tegner erhvervsindkomsterne i Albertslund sig kun for 13% af den samlede indkomststigning, formuestigningen kun for 4%, mens offentlige overførsler bidrager med 49%. Det konkluderes således, at det helt nærliggende er den lave beskæftigelsesfrekvens blandt kommunens borgere, der hæmmer indkomstvæksten. Vi er for mange ældre og for mange arbejdsløse. Og hvad vil borgmesteren mon gøre ved det?
Venstres formand, Brian Palmund, udtrykte efter valget, at resultatet var udtryk for, at borgerne ”vil have mere af det samme”. Borgmesteren anser det faktum, at S fortsat råder over 9 mandater, for at være opbakning til den førte politik. ”Der er altså ikke tid til forandring – men tid til fremtiden”, udtaler han!
Ikke et ord fra hans mund om en øget indsats for at få ledige i arbejde, ej heller om initiativer mhp. at tiltrække mere erhverv til Albertslund. Uanset om man bryder sig om det eller ej, så er en god økonomi nu engang en nødvendig forudsætning for velfærd.  
Det er meget betegnende, at Ikke et eneste pengeinstitut finder det ulejligheden værd at betjene Albertslunds borgere og erhverv. I stedet har man bibeholdt og sågar udvidet filialer i Tåstrup og Glostrup, for det er dér, det rykker på Vestegnen.
Jeg har boet i Albertslund siden 1967, og i alle årene har vi haft rødt flertal. Med ”mere af det samme” vil nedturen blot fortsætte.
Hjæææælp!

Publiceret 30 November 2017 13:00