Den nye kommunalbestyrelse fordelte tirsdag aften posterne i udvalg, råd og nævn.

Den nye kommunalbestyrelse fordelte tirsdag aften posterne i udvalg, råd og nævn.

Overblik:

De skal sidde i udvalg, råd og nævn

Den nye kommunalbestyrelse besluttede tirsdag, hvem der skal beklæde de mange poster i udvalg, råd og kommissioner

Af
Jørgen Brieghel

På det konstituerende møde tirsdag besluttede kommunalbestyrelsen, hvilke personer, der skal sidde i de forskellige udvalg, osv de kommende fire år.
Vi bringer et udpluk af den lange liste her. Resten kan findes på www.albertslund.dk

 • Borgmester: Steen Christiansen (A)
 • 1. Viceborgmester: Mehmet Kücükakin (F)
 • 2. Viceborgmester: Qasir Mirza (A
 • Økonomiudvalget: Steen Christiansen (A), formand. Paw Østergaard-Jensen (A). Leif Pedersen (F). Hediye Temiz (B). Lars Gravgaard Hansen (C). Kenni Flink (Å). Brian Palmund (V). Helge Bo Jensen (Ø). Danni Olsen (O).
 • Børne- og skoleudvalget: Marianne Burchall (A), formand. Dogan Polat (A). Paw Østergaard Jensen (A). Mehmet Kücûkakin (F). Nils Jul Gjerlev (C). Brian Palmund (V). Danni Olsen (O).
 • Kultur- og fritidsudvalget: Hediye Temiz (B), formand. Jørn Jensby (A). Susanne Storm Lind (A). Mehmet Kücükakin (F). Kenni Flink (Å). Joan G. Marquardt (O). Lene Rygaard Jessen (Ø).
 • Miljø- og byudvalget: Leif Pedersen (F), formand. Jørn Jensby (A). Qasir Mirza (A). Dogan Polat (A). Lars Gravgaard Hansen (C). Allan W. Høyer (O). Lene Rygaard Jessen (Ø).
 • Social- og sundhedsudvalget: Nils Jensen (A), formand. Tina Christiansen (A). Paw Østergaard Jensen (A). Marianne Burchall (A). Leif Pedersen (F). Allan W. Høyer (O). Helge Bo Jensen (Ø).
 • Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget: Lars Gravgaard Hansen (C), formand. Dogan Polat (A). Tina Christiansen (A). Brian Palmund (V). Danni Olsen (O).
 • Udvalg for byudvikling: Dogan Polat (A), formand. Qasir Mirza (A). Jørn Jensby (A). Leif Pedersen (F). Lars Gravgaard Hansen (C). Brian Palmund (V). Allan W. Høyer (O).
 • Udvalg for plejeboliger: Steen Christiansen (A), formand. Nils Jensen (A). Leif Pedersen (F). Allan W. Høyer (O). Helge Bo Jensen (Ø). 1 repræsentant fra Ældrerådet og 1 repræsentant fra Handicaprådet efterfølgende udpeges efter indstilling fra de respektive råd.
 • Temaudvalg: Kenni Flink (Å), formand. Susanne Storm Lind (A). Paw Østergaard-Jensen (A). Hediye Temiz (B). Mehmet Kücükakin (F). Joan G. Marquardt (O). Lene Rygaaard Jessen (Ø).
 • Børne- og ungeudvalget: Formand Nils Jul Gjerlev (C) med Lars Gravgaard Hansen (C) som stedfortræder. Qasir Mirza (A) med Susanne Storm Lind (A) som stedfortræder.
 • Folkeoplysningsudvalget: Susanne Storm Lind (A), formand. Paw Østergaard Jensen (A). Lars Gravgaard Hansen (C). Joan G. Marqardt (O).
 • Handicaprådet: Steen Christiansen (A) med Paw Østergaard Jensen (A) som stedfortræder. Martin Klitgaard Rytter (B) med Steffen Wegner Høyer (B) som stedfortræder. De øvrige medlemmer udpeges efterfølgende på baggrund af indstillinger fra respektive organisationer og institutioner.
 • Idrætsrådet: Jørn Jensby (A), formand. Hediye Temiz (B). Brian Palmund (V). De øvrige 4-6 medlemmer efterfølgende vælges blandt de idrætsforeninger, der modtager tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 5.
 • Integrationsrådet: Kommunalbestyrelsen udpeger Karen Tobisch som formand, og rådets virke forlænges med et år og at øvrige medlemmer genudpeges.
 • Udsatterådet: Helge Bo Jensen (Ø). Allan Høyer (O). De øvrige medlemmer udpeges efterfølgende efter indstilling fra de respektive lokale organisationer.
 • Sundhedsrådet: Nils Jensen (A). Kira Willmarts (C). Steffen Wegner Høyer (B). De øvrige medlemmer udpeges efterfølgende efter indstilling fra de respektive foreninger og råd.

Publiceret 07 December 2017 06:00