Alt så ud til, at tiltrængte renoveringer af Hyldespjældet (foto), Blokland og Toften måtte udsættes. Nu kan arbejdet fortsætte.

Alt så ud til, at tiltrængte renoveringer af Hyldespjældet (foto), Blokland og Toften måtte udsættes. Nu kan arbejdet fortsætte.

Efter ghettoaftale:

Renoveringsplaner kan nu fortsætte

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Det Radikale Venstre har indgået en aftale om finansieringen af den såkaldte ghettoplan

Af
Jørgen Brieghel

”Det er en god dag for almene boliger i hele landet, og det er i særdeleshed en god nyhed for tre boligafdelinger i Albertslund, at deres renoveringsplaner ikke længere risikerer at blive udsat til efter 2026. Det gælder Hyldespjældet, Blokland og Toften”.

Det siger formand for Bo-Vest og for Vridsløselille Andelsboligselskab, Vinie Hansen.

Aftale indgået

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Det Radikale Venstre har tirsdag indgået en aftale om finansieringen af den såkaldte ghettoplan - også kaldet parallelsamfundsplanen.

Regeringen havde lagt op til, at en del af midlerne til indsatsen mod parallelsamfund skulle findes i Landsbyggefonden.

Denne ekstraregning kunne ifølge Vinie Hansen have tømt Landsbyggefondens økonomi, og derfor var regeringens udspil også et reelt stop for renoveringer uden for de udsatte boligområder. Dette renoveringsstop er med indgåelsen af aftalen taget af bordet.

”Regeringen kunne ikke skaffe politisk flertal til at anvende Landsbyggefondens midler til at realisere sit parallelsamfunds-udspil. Planen var at tage 12 mia. af beboernes opsparing og lade andre 13 mia. fra Landsbyggefonden dække statens udgifter til nybyggeri 100 procent”, fortæller Vinie Hansen.

”De 13 mia. kr. er taget af bordet, og de 12 mia. kr. fra Landsbyggefonden er blevet til 10 mia. kr. Af de 10 mia. kr. er 5 mia. kr. penge som skal gå til renovering, der i forvejen er en opgave for Landsbyggefonden. Derudover går 3 mia. til den boligsociale indsat og resten til infrastruktur, nedrivning og huslejenedsættelser i udsatte boligområder. Alt sammen indsatser, som Landsbyggefondens allerede arbejder med i dag. Det er helt i orden at bruge penge på de belastede boligområder, så længe der er tale om tiltag, der holder sig inden for boligdagsordenen. I det oprindelige udspil fra regeringen skulle Landsbyggefonden – som består af lejernes indbetalte penge – også betale for forskellige ydelser på undervisnings-, beskæftigelses- og børne- og socialområdet i udsatte boligområder. Men det er altså droppet nu, efter stor modstand fra lejere rundt om i landet og bakket op i aftalen af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Her må regeringen finde andre midler”.

Vinie Hansen er meget tilfreds med aftalen om parallelsamfund. Foto: Stefan Kai Nielsen/Ekko

Vinie Hansen er meget tilfreds med aftalen om parallelsamfund. Foto: Stefan Kai Nielsen/Ekko

Boligaftalen genforhandles

Det fremgår af aftalen, at genforhandlingen af boligaftalen fra 2014, som ellers normalt ville være programsat til efteråret 2018, nu udskydes til efteråret 2019.

”Det lyder fornuftigt at udskyde forhandlingerne, så de kan forberedes ordentligt”, siger adm. direktør i Boligselskabernes Landbyggefond, Bent Madsen i en pressemeddelelse. ”Rammerne for det boligsociale arbejde udløber i 2018, men det er der i denne aftale taget højde for ved en forlængelse af bevillingerne – dog på et lavere niveau. Vi forstår imidlertid, at de fremtidige rammer for det boligsociale arbejde også tages op i forbindelse med forhandlingerne om en boligaftale i efteråret 2019,” slutter Bent Madsen.

Publiceret 09 May 2018 19:00