Trappen ved busholdepladsen bag Sundhedshuset er et af eksemplerne på dårlige adgangsforhold i rapporten fra Lars Messell og Karen Fleinert. Foto: due.

Trappen ved busholdepladsen bag Sundhedshuset er et af eksemplerne på dårlige adgangsforhold i rapporten fra Lars Messell og Karen Fleinert. Foto: due.

Ny rapport: Adgangen til busserne er ikke god nok

For langt mellem bus og kantsten, oversvømmede stoppesteder og dårlige trapper er billedet flere steder, påpeger to beboere i ny rapport

Af
Finn Due Larsen

busser Endelig - bussen ankommer til stoppestedet. Den holder ind, og man kan langt om længe stige ind. Eller...

Hvis bussen ikke holder helt ind til kanten, er det ikke "bare lige" at komme ind. Så kan turen med rollator eller barnevogn blive temmelig besværlig.

Sådan er det mange steder i Albertslund, og det er blot et enkelt eksempel ud af mange på de problemer med adgangsforhold der peges på i en ny rapport, "Adgangsforhold ved busstoppesteder i Albertslund Kommune".

Den er udarbejdet af Lars Messell og Hanne Fleinert, der er medlemmer af henholdsvis Ældrerådet og Danske Handicaporganisationer og Handicaprådet i Albertslund.

De er også mangeårige beboere i Galgebakken, og lader forstå at rapporten har været et længe næret ønske:

"Jeg har boet der i 40 år, og det er noget, vi tit er blevet opfordret til af beboere, der mener adgangsforholdene ikke er gode nok", siger Hanne Fleinert.

For et halvt års tid siden gik de i gang, og siden er de gået meget minutiøst til værks, med grundige undersøgelser:

"Jeg har for eksempel prøvet turen med rollator til 20 forskellige stoppesteder. Kun ved to af dem holdt bussen helt ind", fortæller Lars Messell.

Afløb, belægning, trapper

I rapporten peges der også på problemer med afløb for regnvand, belægningen på stoppestedet og trapper som adgangsveje.

"Trappen bør være vedligeholdt. Der bør være monteret en rampe ved trappen, hvor det er muligt", skriver Lars Messell og Hanne Fleinert, og nævner blandt andet Godthåbsstien, Blommegården og Damgårdsvej:

"Trapperne langs Damgårdsvej er alle lavet med en forhøjning ved hvert trin – hvilket gør det sværere at gå på trappen."

Også trappen ved stoppestedet ved Sundhedshuset er problematisk, konstaterer de:

"Den er lavet uden direkte adgang til Sundhedshuset. Den løber bare parallelt med vejen, det giver slet ikke mening", siger Lars Messell.

Andre steder opleves det, at der er holdt mørkt ved busholdepladserne om aftenen.

Ikke alt koster penge

Rapporten er blevet trykt i 50 eksemplarer i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, og er allerede sendt videre til relevante myndigheder - som boligafdelinger, Miljø- og Byudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet. De to forfattere har fået tilsagn om, at rapporten vil blive vendt og drejet på møder og give anledning til en række tiltag.

At nogle af tiltagene vil koste penge, er forfatteren fuldt ud klar over:

"Men noget af det kræver jo ikke nødvendigvis de store økonomiske ressourcer. Hvis for eksempel kommunen kan rette henvendelse til Movia og få klargjort i aftalen, at busserne skal holde helt ind til kantstenen", siger Lars Messell.

"Rapporten er jo ikke fyldestgørende. Det er en række eksempler, vi har indsamlet", tilføjer Hanne Fleinert.

Rapporten kan downloades på Ældrerådets hjemmeside: www.aeldreraadetalbertslund.dk.

Publiceret 26 May 2018 03:00