Propreco har indgået en aftale med Albertslund Kommune om at udvikle seniorboligprojekter på disse tre grunde.

Propreco har indgået en aftale med Albertslund Kommune om at udvikle seniorboligprojekter på disse tre grunde.

Seniorboliger: Det vil Fællesheden i Albertslund

Propreco vil udvikle seniorboliger i Albertslund som en slags laboratorie, der kan videreføres til resten af Danmark

Af
Jørgen Brieghel

byggeri Der skal være seniorboliger på mindst tre tomme grunde i Albertslund. Stensmosegrunden ved Randager, Hjørnegrunden i Herstedvester og Roholmparken ved Skriverhusene.

Fælles for de tre byggerier er, at det er developervirksomheden Propreco, der har indgået en aftale med Albertslund Kommune om at udvikle projekterne.

Men hvad går det i grunden ud på?

”Konceptet hedder ”Fællesheden”, som efter udviklingen i samarbejde med Albertslund Kommune, gerne skulle kunne anvendes direkte andre steder i hele landet”, fortæller Peter Sinclair, underdirektør i Propreco A/S.

Albertslund bliver laboratorie

”Fælleshedens vision er nyudviklet på baggrund af et åbenlyst, nationalt behov – og derfor har Fællesheden en særlig interesse i et samarbejde med en fremadtænkende kommune som Albertslund, der vil være et laboratorie for udtænkning af fremtidens kommunale tilbud. Det vil sige gode, betalelige boliger for seniorer. ’Laboratoriet’ bliver lige nu de tre velbeliggende grunde i Albertslund. Vi tilpasser projektet til de tre grundes særpræg og begrænsninger”, siger Peter Sinclair.

Han fortæller, at man i Albertslund arbejder på at skabe rammerne for et seniorliv, hvor borgerne mødes og har værdi for hinanden på tværs af sociale skel, alder og baggrunde.

”Når boligerne er indflytningsklare, vil de imødekomme det hurtigt voksende seniorborgersegment i Albertslund, som anslås at blive øget med mere end 20 procent i 2027 - og højere end det nationale gennemsnit. Med andre ord, i 2027 vil mere end 5.000 af Albertslunds samlede befolkning på ca. 30.000 være pensionister og dermed potentielt interesserede i senioregnede boliger, som de ca. 88 individuelle ”Fællesheden”-boliger på de tre grunde i Albertslund”, siger Peter Sinclair.

Ikke tænkt til de velbjærgede

Han fastslår, at ”Fællesheden” ikke er tænkt som en vision om boliger for de få og velbjergede seniorer.

”Vi ønsker betalelige og vedligeholdelsesfrie boliger for alle. Propreco Development har derfor i samarbejdet med Zeso Architects identificeret sunde, prisrigtige byggekomponenter og byggeprocesser, der muliggør en betalelig husleje for alle. Denne betaligelighed er understøttet ved hjælp af tal og beregninger fra Ældre Sagen, som viser, at en bolig i Fællesheden bliver opnåelige for alle, også for de seniorer i Albertsund, som har forholdsmæssigt mindst at gøre godt med”, vurderer Peter Sinclair.

Frivilligt fællesskab

”Fællesheden” er ikke tænkt som et kollektiv, men en boform for seniorer, der frivilligt vil påtage sig forskelige former for fællesskab. Derfor har Propreco Development og Zeso Architects arbejdet med et projekt, der indeholder både et fælleshus og muligheder for ’det tilfældige møde’ i både designet af bygninger og omkringliggende landskab.

”Endelig tager vores projekt udgangspunkt i at kunne tilpasses forskellige landskabelige og bymæssige situationer. Albertslunds vision og strategi om fortsat at være en grøn by, baseret på et mangfoldigt fællesskab tilgodeses i samarbejde med Albertslund Kommune og kommunens ambitiøse fremtidsvision”, lyder det fra underdirektøren i Propreco A/S.

Interesserede albertslundere har allerede nu mulighed for at få indflydelse på udviklingen af seniorboligerne og deltage i en af de fremtidige beboergrupper. Man kan få mere at vide på hjemmesiden www.fællesheden.dk

Samarbejdsaftalen mellem kommunen og Propreco blev vedtaget af flertallet i kommunalbestyrelsen i februar. Læs hvad de enkelte partier mente om projektet herunder:

Politikerne har også behandlet planen for Roholmparken. Læs herunder:

Publiceret 17 July 2018 09:24