Sikandar Siddique. Privatfoto

Sikandar Siddique. Privatfoto

DEBAT: Nyskabende forbedringer for flygtninge

Af
Sikandar Siddique

Folketingskandidat

Københavns Omegn. Cand.Comm.

Hvis Uffe Elbæk får mulighed for at sætte dagsorden efter valget, vil de danske lokalsamfund opleve nyskabende forbedringer på flygtninge og integrationsområdet. Alternativet vil integrere flygtninge i kultur- og foreningslivet for derved at styrke integrationen. At opleve interessefælleskab i kultur- og foreningslivet er et møde med dansk kultur, når det er bedst, og en alternativ indgang til lokalsamfundet.

Integration har været koncentreret omkring beskæftigelse, som indgang til samfundet. De sociale fællesskaber udenfor arbejdslivet er en tilsvarende vigtige indgangsvinkel til integration og forståelse for de social fællesskaber. Det er her dansk kultur udfoldes på tværs af samfundets strukturelle indeling, og her forskellige borgere mødes qua fælles interesser.

Vi lægger en stor del af vores identitet i de fritidsaktiviteter vi indgår i. Når vi f.eks. mødes på aftenskolen, i idrætshallen eller det lokale gospelkor er det ud fra et fælles udgangspunt, ud over og uafhænigt af de øvrige sammenhænge vi mødes i, på arbejdspladsen, i boligkvarteret mv.

I fritidslivet interesserer vi os for hinanden og de fælles interesser på en helt anden måde, end vi gør det, som kollegaer eller naboer.Vi lærer hinanden at kende, for hvem vi er, ikke for hvad vi er. Vi interesserer os for hinanden ud fra de interesser, der forener os. Det er det, det danske foreningsliv kan, måske i højere grad end arbejdslivet. Derfor vil Alternativet priotitere mellemfolkelig foreningsaktivitet, som indgangsvinkel til bedre integration.

Flere kommuner har igangsat pilotprojekter for at fremme flygtninges deltagelse i kultur- og fritidslivet. I 2016 havde Thisted og Vesthimmerlands kommune et samarbejde med DGI, idræts- og sociale lokalforeninger, der præsenterede flygtninge for de lokale foreningsaktiviteter. Projektet medførte, at over 500 flygtninge deltog i det lokale foreningsliv.

Alternativet foreslår bl.a. at der prioriteres midler til at give flygtningebørn, der kommer til Danmark fri adgang til børneaktiviteter på museer og idrætklubber mv. de første 2år. Børnenes deltagelse i kulturtilbudende vil automatisk involvere deres forældres, i fælleskaber blandt de øvrige forældre.

Publiceret 06 August 2018 10:41