Povl Markussen. Privatfoto

Povl Markussen. Privatfoto

DEBAT: Vi må anstrenge os for at være en del af løsningen

Povl Markussen, Agenda Center Albertslund

Man kan godt tillade sig at være glad for at bo i Albertslund, når man oplever en så varm, tør og lang sommer som i år, hvor vejrrekorderne står for fald og vejret med al tydelig viser, at der er noget helt galt - klimaet er under forandring. Men i Albertslund har vi trods alt gjort meget de sidste årtier for ikke at bidrage til klimaforandringerne. Vi har forsøgt at finde løsninger, der mindsker byens klimapåvirkning gennem de store renoveringer af boligområderne. Vi har energispareplanen, hvor vi hvert år investerer 10 mio. kroner i energibesparelser, og vi har udviklet DOLL, der arbejder med energibesparende lyskilder både ude på gader og stræder og inde i boliger og institutioner. Samtidig har borgerne engageret sig i at spare på el og varme, renovere parcelhuset og sortere madaffaldet fra, så vi kan få biogas ud af det. Endvidere har vi planer for fremtiden med omstilling af hele byen til lavtemperaturfjernvarme lavet på vedvarende energi, med mere sortering og genbrug, og udvikling af den energioptimerede Smarte By.

Ikke mange andre har taget så seriøst fat på klimaudfordringen. Derfor kan vi godt være både glade og stolte af vores by. Men desværre vokser træerne ikke ind i himlen. Vi har stadig et for højt energiforbrug og derfor klimapåvirkning. For overblikkets skyld, og for at gøre det nemmere at handle, kan man med fordel strukturere energiforbruget i 5 store klumper: El, varme, forbrug af varer, transport og mad. Som beskrevet ovenfor tager vi godt hånd om de to første, El og varme. Og det skal vi blive ved ned, for intet kommer af sig selv. Vi skal fortsætte vores målrettede arbejde med el- og varmeforbruget, både i fællesskab som by og boligområder, og som privatpersoner, familier.

Det tredje, forbrug af varer, er vi godt i gang med. Der medgår rigtig meget energi i produktionen af de varer vi bruger. Derfor er det vigtigt at bruge tingene længere, gå efter genbrug og sortere så meget som muligt fra til genbrug. Med det nye affaldssystem, Drivhuset, genbrugsbutikker, byttereoler, delefællesskaber og diverse køb/salg og udvekslingssider på de sociale medier, er det heldigvis et område, der er i voldsom vækst her i byen – og det skal vi have meget mere af.

Men så kommer vi til der, hvor det halter. Transporten og maden. Begge står de for 20-25 % af vores CO2-udledning. Altså tilsammen op mod halvdelen af vores klimapåvirkning. Det er vi nødt til handle på. På transportsiden kunne det være, at tænke mere i cykel/elcykel, delebil, elbil, tog, gå-ben og nedsættelse af behovet for at transportere sig, og samtidig tænke mindre i fly og benzin/dieselbil. Det er ikke en menneskeret at have egen bil. Det er praktisk, ja, men i den udstrækning vi hver især vælger at anskaffe egen bil, har det nogle uhensigtsmæssige konsekvenser for os alle sammen i fht. klimaet, men også på en lang række andre områder. Agenda Centeret opfordrer derfor til at du overvejer dine transportvaner – ser på om de kan lægges lidt eller meget om.

Endelig er der maden. Her kommer den største klimapåvirkning fra kødproduktionen, især fra okse og lam. Det er der heldigvis skabt meget mere bevidsthed om i de senere år, og flere og flere bliver da også vegetarer, veganere eller ”bare” flexitarer, der kun spiser kød en gang imellem. Nu er det ikke sådan, at Agenda Centeret synes, vi alle skal holde op med at spise kød, men vi synes det er vigtigt, at vi ikke spiser mere kød end højest nødvendigt. Vi vil derfor gerne opfordre dig til at indføre kødfrie dage hjemme omkring spisebordet, at du går efter årstidens (danske) frugt og grønt, at du vælger kartofler og pasta i stedet for ris, at du selvfølgelig undgår madspild og at de er omhyggelig med, at de skræller og madrester der måtte være, at de kommer i Den Grønne pose til madaffald, så vi kan få biogas ud af dem.

Som albertslundere kan vi ikke løse klimaproblemerne, men vi kan gøre vort til, at de ikke bliver værre, og vi kan anstrenge os for at blive en del af løsningen i stedet for en del af problemet.

Publiceret 10 August 2018 08:54