Sikandar Siddique, Folketingskandidat, Københavns Omegn. Privatfoto

Sikandar Siddique, Folketingskandidat, Københavns Omegn. Privatfoto

DEBAT: Borgerbudget I Albertslund

Af
Sikandar Siddique

Folketingskandidat

Københavns Omegn

Det lokale Danmark skal have en åben, lyttende og involverende politisk kultur, ikke mindst for at skabe tro på lokalsamfundenes indre sammenhængskraft. Med Alternativet og Uffe Elbæk i spidsen for Danmark vil demokrati og borgerinvolvering få en central placering på den politiske dagsorden.

Alternativets konkrete forslag, som Alternativets byrådsmedlem Kenni Flink vil arbejde for i Albertslund, er ”Borgerbudgetter”, hvor en del af Albertslunds kommunale budget øremærkes til at finansiere borgernes lokale initiativer og projekter, og dermed styrke og aktivere nærdemokratiet, engagement og lokalt ejerskab. Med et kommunalt borgerbudget kan borgerne direkte påvirke Albertslunds kommunale dagsorden og økonomi, og dermed styrke demokrati og borgerinvolvering - direkte fra borger til kommunalrådsbeslutning.

Der indbygges dermed en involverende politisk kultur i de kommunale budgetter, der fremmer og aktiverer borgerinvolvering og engagement i de lokale byrådsbeslutninger.

Kommunale borgerbudgetter understøtter og realiserer lokalbefolkningens frihed til at beslutte kommunal med-/finansiering af lokale aktiviteter og projekter. Det kunne være finansiering af sociale og kulturelle tilbud eller lokale mødesteder, måder at imødekomme lokalsamfundets sociale udfordringer, måde at inddrage naturen, spisefælleskaber og aktiviteter der styrker og udvikler de lokale fællesskaber. Kun den lokale fantasi sætter grænser.

Albertslund borgernes aktive deltagelse er en afgørende rolle for lokal udvikling, og lokale initiativer, der f.eks. gør lokalområder attraktive, grønnere, kønnere, tiltrækkende at leve i. Med Alternativets borgerbudget kan Albertslund borgernes ønsker om en positiv borgervendt tilgang formaliseres og forankres, og gøre det langt lettere at imødekomme borgernes ønsker.

Publiceret 21 August 2018 04:00