Hanne Fleinert og Lars Messel fik årets handicappris. Foto: brie

Hanne Fleinert og Lars Messel fik årets handicappris. Foto: brie

Får handicapprisen for at gøre opmærksom på dårligt vedligeholdte busstoppesteder

Årets handicappris går til Lars Messell og Hanne Fleinert, som har kortlagt adgangsforholdene til kommunens 123 busstoppesteder

Af
Jørgen Brieghel

trafik ”Da jeg var udvalgsformand, foreslog jeg daværende borgmester Finn Aaberg, at vi ansatte nogle mennesker til at undersøge, hvor i kommunen, der er behov for renoveringer. Aaberg svarede: Der er ingen grund til at ansætte folk. Det har vi jo borgerne til at fortælle om!”

Nuværende borgmester Steen Christiansen (Soc.) havde denne lille anekdote med i ærmet, da han mandag overrakte årets handicappris. Borgmesteren er formand for Handicaprådet, der uddeler prisen.

Prisoverrækkelsen fandt sted på rådhuset, og helt i tråd med anekdoten gik prisen i år til to borgere, som rent faktisk har lagt et stort arbejde i at undersøge adgangsforholdene til kommunens 123 busstoppesteder: Hanne Fleinert og Lars Messel.

Formand for handicaprådet, Steen Christiansen, holdt talen.

Formand for handicaprådet, Steen Christiansen, holdt talen.

Gennemarbejdet rapport

De to får prisen for ”deres omfattende og gennemarbejdede rapport, der redegør for, hvordan adgangsforholdene er for kommunens 123 busstoppesteder. De har set på kantsten, belægning, adgangsveje, belysning og trapper m.v.”, sagde Steen Christiansen.

”Den indsats gør en forskel. Rapporten viser nemlig, at der er rum til forbedringer mange steder. Forvaltningen har allerede haft de indledende møder med Lars Messell og Hanne Fleinert med henblik på at få forbedret forholdene i en prioriteret rækkefølge.”

”Og jeg kan sige, at rapporten allerede er blevet læst grundigt af kommunalbestyrelsen og i udvalgene. Så den har gennemslagskraft”.

Prisen uddeles til Hanne Fleinert og Lars Messel.

Prisen uddeles til Hanne Fleinert og Lars Messel.

Begyndte med Galgebakken

Hanne Fleinert og Lars Messel takkede for prisen og fortalte, hvordan de havde fået inspiration til den.

”Vi var tre fra Galgebakken, som blev valgt ind i Ældrerådet, og jeg foreslog derfor, at vi tog fat på at se på adgangsforholdene til busstoppestederne i Galgebakken. Vi blev dog enige om, at eftersom vi var valgt som repræsentanter for alle ældre i Albertslund, kunne vi ikke nøjes med Galgebakkens stoppesteder – vi måtte se på hele byens stoppesteder”, sagde Lars Messel.

Herefter cyklede Hanne og Lars ud til samtlige stoppesteder. Målte op, fotograferede og noterede.

Højden på kantstenene ved stoppestederne. Lysforholdene. Trapper – som i nogle tilfælde betegnes som livsfarlige. Gelændere. Busserne parkeringsafstand fra stoppestederne. Passagerer blev også interviewet.

Vi følger jer tæt!

”Vi fandt bl.a. ud af, at mange går på vejene for at komme til bussen”, fortalte Hanne Fleinert. ”Det er jo ikke meningen i en by, som bryster sig af adskilt trafik. Og det er et problem, fordi mange ældre bruger rollator. Nu er det op til kommunen at gøre noget. Og det gælder især de steder, hvor dårligt vedligeholdte trapper er eneste adgangsvej til bussen”, sagde hun.

Hun foreslog som alternativ en lokalbus med lav indstigning, som ældre og gangbesværede kan bruge.

”Det er måske en dyr løsning, men det er nok billigere end at skulle renovere samtlige dårtlige busstoppesteder”, sagde hun og lovede han hun og Lars Messel ville følge sagerne tæt.

Handicapprisen

Handicapprisen uddeles af Handicaprådet i Albertslund. Den har været uddelt to gange tidligere.

Første pris blev uddelt i 2016 til botilbuddet Herstedøster Sidevej.

Og sidste år gik prisen til Naturstyrelsens Skovhjælperprojekt.

Prisen gives til ildsjæle, personer og foreninger der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet i Albertslund. Byggerier, virksomheder, forretninger og fritidsaktiviteter, der i særlig grad er inkluderende i forhold til handicappede medborgere.

”I år kan jeg afsløre, at der er blevet indstillet tre meget kvalificerede projekter, der hver især gør en forskel med deres indsats for borgere med handicap eller særligt svage borgere i byen”, sagde Steen Christiansen og nævnte de tre:

”Cykelpiloterne – hvor friske ældre mennesker cykler ture med endnu ældre og/eller svage borgere ud i naturen og rundt i byen.

Albertslund Netværket for Forældre til inklusions-diagnoserede børn & unge – Som Malene Adler-Platzer har stået i spidsen for.

Lars Messell og Hanne Fleinert for deres rapport "Adgangsforhold ved busstoppesteder i Albertslund kommune."

Publiceret 04 December 2018 10:00