Godt 40 var mødt frem for at høre Lars Olsen, og debatten gik livligt. Privatfoto.

Godt 40 var mødt frem for at høre Lars Olsen, og debatten gik livligt. Privatfoto.

Lars Olsen: Mange er utrygge og nedslidte

Debataften i Sundhedshuset satte fokus på "den forsvundne arbejderklasse"

Arbejdsliv Der er en utryghed, som breder sig blandt de mange, som ikke kan holde til arbejdslivet frem til pensionsalderen. Mange bor i mindre byer og i områder i tilbagegang, de er ramt af dårligt helbred og er langt mere utrygge, end folk med godt helbred.

Det sagde forfatter og samfundsdebattør Lars Olsen, da han gæstede Sundhedshuset til en debataften om det han kalder "den forsvundne arbejderklasse". 40 albertslundere var mødt frem for at høre om en gruppe i samfundet, som Lars Olsen mener er gledet ud af debatten.

"Vi ved at 25 procent af 3F’erne ikke holder frem til pensionsalderen. De bliver nedslidte, syge eller dør inden de træder tilbage", sagde Lars Olsen.

Det er en ny tendens, at utrygheden er så udbredt, og der synes at være en sammenhæng mellem nedslidning og utryghed, pointerede han.

"Folk er utrygge fordi efterlønnen forringes og udfases. Og utrygheden er størst blandt dem med hårdt fysisk arbejde og den er langt større end tidligere. Risikoen for nedslidning er anderledes nærværende for den gruppe, end for folk der arbejder bag hæve-sænke-borde."

Debatten i Sundhedshuset café var livlig, og både lærere, håndværkere, en fagforeningsforkvinde og en sociolog deltog sammen med Paw Østergaard Jensen (Soc.) og Vivi Nør Jacobsen (SF), som sammen havde inviteret Lars Olsen til byen. Anledningen var at samfundsdebattøren netop har udgivet bogen ”Det forsvundne folk” , der sætter fokus på den gruppe, vi tidligere kaldte arbejderklassen, som synes at være forsvundet, selv om de stadig findes i stort tal.

"39 procent af danskerne har nedslidende jobs. De er pædagoger, der løfter på børn og sidder i hug, og de er ufaglærte og faglærte der arbejder med hænderne og maskiner. De er spredt ud over hele Danmark, men mange bor også på Vestegnen, mens færre bor op ad Strandvejen", sagde Lars Olsen.

En af deltagerne sagde under debatten:

"Vi bidrager nok alle til at skrue nedad. Vi er blevet bange for at sige fra", sagde en mand med håndværker baggrund.

Den bemærkning greb Mia V. Bendtsen fra pædagogmedhjælpernes fagforening PMF:

"Rigtig mange af vores medlemmer, som er pædagogmedhjælper, tør ikke sige fra offentligt. De tror ikke de må udtale sig. Heller ikke selv om vi oplyser om at vi faktisk har udvidet ytringsfrihed som offentlig ansatte. Det synes jeg er tankevækkende og skræmmende, for kun ved at tale om det, kan vi bevare og udvikle vores velfærdssamfund", sagde hun.

Det blev til god aften, mener de to arrangører:

" Målet var at få udbredt Lars Olsens pointer og sat en debat i gang og det lykkedes over al forventning", slog Paw Østergaard Jensen og Vivi Nør Jacobsen fast efter aftenens arrangement.

De havde fået opbakning fra de lokale afdelinger af pædagogmedhjælpernes fagforening PMF, Malernes fagforening og 3F.

due

Publiceret 06 December 2018 05:00