Sådan kan man forestille sig byggeriet på arealet. Grafik: Projektet

Sådan kan man forestille sig byggeriet på arealet. Grafik: Projektet

Vil bygge familieboliger på det gamle radioareal

ATP og PFA vil udvikle boliger på det tidligere radioareal nord for Gamle Landevej.

Af
Jørgen Brieghel

boliger Siden 1932 har det gamle radioareal nord for Gamle Landevej været lukket land for de fleste. Det blev brugt til radiokommunikation.

Men sådan er det ikke længere. ATP-ejendomme og PFA-ejendomme har henvendt sig til Albertslund Kommune for at få ændret lokalplanen for området, så der kan bygges boliger på arealet.

Sagen er til behandling på det kommende møde af Miljø- og byudvalget.

Det skal bygges

Ifølge projektoplægget kan der blive plads til 95 rækkehuse og 140 lejligheder.

Planen for byggeriet beskrives i projektet sådan:

”Området målrettes med private lejeboliger til mellemindkomst husstande. Der vil være boliger til (unge) tilflytter familier fra eksempelvis København.. Ligeledes tilbydes boliger til beboere fra Albertslund på +50 år, hvor børnene er fraflyttet, men hvor et aktivt friluftsliv er prioriteret. Bebyggelsen på Radiostationen vil bestå af rækkehuse i to etager og park/punktbebyggelse i fire etager (tre etager + penthouse på 4. etage). Ønsket er at etablere nye boligformer, som ikke allerede eksistere i Albertslund, dels i form af områdets specielle karakter og ligeledes ved selve boligtyperne.”

Arealet går fra Gamle Landevej og omkranses af Vestskoven. Kort fra projektet

Arealet går fra Gamle Landevej og omkranses af Vestskoven. Kort fra projektet

Lokalplan for området

Arealet ligger i landzone, og er ejet af Ejendomsselskabet Norden, som har givet fuldmagt til, at området må lokalplanlægges. ATP-ejendomme og PFA-ejendomme er udviklere for Norden.

I forbindelse med revision af Fingerplanen i 2016 søgte Albertslund Kommune om ændring af grundens status fra Landzone i det øvrige hovedstadsområde, hvor byudviklingen kun må have lokal karakter, til Det ydre storbyområde, som er ”fingrene” i Fingerplanen, og hvor byudvikling i hovedstadsområdet er ønsket af staten.

Med Fingerplan 2017 ændrede Erhvervsministeren områdets status, og besluttede dermed også, at den tidligere radiostation ikke skal være en del af Fingerplanens grønne kiler eller Vestskoven.

Det fremgår af indstillingen til sagen.

For at kunne bygge på området, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og ny lokalplan, der fastsætter følgende øvre rammer for det nye boligområde:

· Rækkehuse og park/punkthuse

· Maksimal bebyggelsesprocent 40

· Maksimal antal etager 3 plus 1 tilbagetrukket penthouse

· Maksimal bygningshøjde 14 m

· Regnvandsbassin

Forvaltningen anbefaler samtidig, at der indkaldes til ideer og forslag med en offentlig høring på minimum 2 uger.

Publiceret 19 February 2019 06:00