Illustration fra forslaget til

Illustration fra forslaget til "Ovalen". Tegning: Vandkunsten

Seniorbofællesskab i Roholmparken vil tiltrække begge køn

Flere kvinder end mænd vælger et seniorliv i bofællesskab. I Roholmparken ved Humlehusene er der planer om et nyt seniorbofællesskab, hvor der er arbejdet målrettet med at skabe rammer, som også tiltrækker mænd.

Af
Jørgen Brieghel

boligplaner ”Ovalen” i Albertslund er nytænkning af seniorbofællesskabet som boform og har ambition om at tiltrække både kvinder og mænd. Her skal være plads til både erhvervsaktive seniorer og pensionister - enlige såvel som par. De kommende beboere skal have en blandet social baggrund. Og så skal det også være til at betale for dem, der kun har en folkepension.

Det oplyser KAB i en pressemeddelelse.

”Ovalen” består af 50 boliger og planlægges opført i Roholmparken i Albertslund. Projektet er udviklet i et partnerskab mellem Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og foreningen Realdania.

På egne præmisser

Et vigtigt fokus i arbejdet med at udvikle det nye bofællesskab har været at sikre, at det bliver nytænkende i sin måde at skabe rammerne for et levende hverdagsfællesskab mellem beboerne. Blandt andet er det et mål i udformningen af bofællesskabet, at det appellerer lige så meget til mænd som til kvinder, oplyser KAB.

Et værdiprogram, som giver bud på, hvad hverdagens fællesskaber kan samle sig om, er udviklet som grundlag for bofællesskabet. Værdiprogrammet tager udgangspunkt i en række interviews, som blandt andet peger på, at mange mænd har brug for konkrete aktiviteter at mødes om, at kunne trække sig fra fællesskabet og at kunne være sammen med andre på egne præmisser. Derfor skabes der rum til i fællesskab at udvikle konkrete faciliteter, som kunne være fx værksted, motionsrum og billard.

Privatliv og fællesskab

I udformningen af de fysiske rammer for bofællesskabet arbejdes der ligeledes med både privatliv og tre grader af fællesskab: ”Lidt sammen”, hvor man lige hilser på, når man henter sin post eller sidder udenfor og læser avisen. ”Tæt sammen”, hvor man mødes om en fælles interesse eller hobby. Og ”Alle sammen”, hvor alle er med til fx at fejre traditioner eller mødes om at vedligeholde de fælles rammer.

Værdi til byen

”Albertslund blev til levende by fra bar mark i 1960’erne. Som dengang står vi nu midt i en kæmpe udvikling af vores by, hvor vi prioriterer nye rammer for levende fællesskaber. ”Ovalen” passer lige ind i den udvikling, og jeg glæder mig til at se det gro og blive et seniorbofællesskab, der giver værdi til en masse mennesker og til byen,” siger borgmester Steen Christiansen.

”I AKB, Albertslund er vi stolte af at være med til at gentænke rammerne om seniorbofællesskabet og levere flere boliger af en type, som der er stor efterspørgsel på,” siger René Løfqvist, formand for Boligselskabet AKB, Albertslund.

Høring til efteråret

Lokalplan for ”Ovalen” forventes at blive sendt i høring i efteråret 2019. Herefter forventes lokalplanen at blive behandlet i 2020, og hvis lokalplanen godkendes, kan seniorbofællesskabet Ovalen stå færdigt i sommeren 2022.

Publiceret 26 March 2019 10:25