Skimmelproblemerne i Galgebakkens boliger skal løses. Arkivfoto: brie

Skimmelproblemerne i Galgebakkens boliger skal løses. Arkivfoto: brie

Udvider støtten til at løse Galgebakkens skimmelproblemer

Landsbyggefonden har udvidet sin støtte til renovering af Galgebakken, så en række ekstra tiltag til at løse skimmeproblemerne kan udføres

Af
Jørgen Brieghel

renovering Boligerne på Galgebakken skal have nye, isolerede gulve, ekstra isolering, gulvvarme og ekstra tætning. Det er nogle af de tiltag, som vurderes at kunne løse problemerne med skimmelsvamp i bebyggelsen.

Landsbyggefonden har netop holdt møde med den såkaldte gransker – en fagperson, der er sat til at gennemgå bebyggelsen, med rådgiver NOVA5, og folk fra Bo-Vest og Galgebakkens bestyrelse.

På mødet blev granskerens rapport fremlagt og drøftet.

Det oplyser Bo-Vest på hjemmesiden Galgebakken-renovering.

Granskerens rapport

Granskeren er nået frem til samme konklusion, som den allerede tilknyttede rådgiver NOVA5: Helhedsplanen fra 2012 kan ikke løse skimmelproblemerne alene. Landsbyggefonden anerkendte dette resultat og indvilligede i at udvide helhedsplanens støtte, så at de supplerende tiltag som granskeren anbefalede kan gennemføres.

Landsbyggefonden udbad sig mindre justeringer i granskerens rapport.

Det oplyser Bo-Vest.

Tre mulige løsninger

Granskeren fremlagde tre mulige udvidelser til den eksisterende helhedsplan for renovering af Galgebakken.

Landsbyggefonden ville støtte det af de tre forslag, der gør mest for at fjerne de byggetekniske årsager til skimmel, der findes i dag.

Den valgte løsning er tilføjelser til de arbejder, som den nuværende helhedsplan indeholder. Det betyder, at der stadig laves en række arbejder i krybekældere, badeværelser skal renoveres, der skal opsættes balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding osv. Derfor skal helhedsplanen fra 2012 revideres, så den stemmer overens med de nye supplerende tiltag, meddeler Bo-Vest.

Tilføjelserne er ikke projekterede, men det vil formentlig betyder, at der skal etableres nyt terrændæk med øget isolering over krybekælder, gulvene skal tages op i husene, der skal lægges ny membran over det eksisterende terrændæk, der skal tætnes til krybekældrene og støbes et nyt terrændæk, der skal være gulvvarme – også på 1. sal, der skal lægges nye gulve, efterisoleres og tætnes og arbejdes på lette og tunge ydervægge m.v.

Informationsmøde

Granskningens anbefalinger skal nu indarbejdes i helhedsplanen, og der er en række praktiske, tekniske og økonomiske forhold, der skal afklares.

Bo-Vest og Nova5 genoptager nu projekteringen af helhedsplanen. Der vil efter påske blive indkaldt til et informationsmøde, hvor granskningsresultatet vil blive gennemgået og den reviderede helhedsplan og en tidsplan for dens realisering vil blive præsenteret.

Det oplyser Bo-Vest.

Publiceret 05 April 2019 05:00