Vil I prøve borgmesterkæden?, spurgte Steen Christiansen - og jo, det var der stor interesse for. Foto: due.

Vil I prøve borgmesterkæden?, spurgte Steen Christiansen - og jo, det var der stor interesse for. Foto: due.

Goddag i stuen - hils på borgmesteren

For en dag var rådhuset skiftet ud med "åbent kontor" i Roholmhaven

Af
Finn Due Larsen

Børnehøjde "Han er sådan en, der kan sørge for asfalt på vejene".

En af børnene i Børnehuset Roholmhaven havde svar på rede hånd, da spørgsmålet fredag morgen lød om de vidste hvad borgmesteren var for en.

Børnene havde netop fået besøg af Steen Christiansen, der havde besluttet for en dag at skifte skrivebordet på rådhuset ud med en slags "åbent kontor". Hvor han ville tage imod børn og forældre i afleverings-tiden om morgenen og afhentnings-tiden om eftermiddagen.

"Vi håber det bliver en dag, hvor han får set vores hus og de ting der foregår, og børnene får lov at møde borgmesteren", sagde Mette Østergaard, leder i Roholmhaven.

Inden da havde børnene forberedt besøget og lavet tegninger til borgmesteren, som allerede i garderoben fik overrakt flere eksemplarer. Og mange skulle selvfølgelig prøve borgmesterkæden, som han havde medbragt og trykke hånd, når nu der var mulighed for at sige sin uforbeholdne mening om både det ene og det andet - herunder om forholdene i daginstitutionerne.

Minimums-normeringer?

Steen Christiansen lagde ikke skjul på, at den store debat der har været om daginstitutionerne i Albertslund var baggrunden for hans besøg:

"Det her er første led i et projekt, hvor jeg flytter ud til forskellige steder i kommunen. Det vil ske tre-fire gange om året. Her handler det om dagligdagen i daginstitutionerne, som der jo har været en del debat om."

Besøget kommer samtidig med, at flere forældre over hele landet lægger op til demonstrationer for at indføre minimums-normeringer i daginstitutionerne. Steen Christiansen forstår godt ønsket, men er ikke tilhænger af at det indføres centralt fra Christiansborg:

"Det er godt med et pres på Christiansborg. Men det må være op til kommunerne selv at arbejde henimod bedre normeringer. Det gør vi også i Albertslund, og vi er tæt på målet. Vi har et mål om en fordeling på mindst 70 procent pædagogisk uddannet personale."

Publiceret 06 April 2019 05:00