Byudvikling i Albertslund handler bl.a. om at give mulighed for byggeri på radiogrunden. Arkivfoto

Byudvikling i Albertslund handler bl.a. om at give mulighed for byggeri på radiogrunden. Arkivfoto

Nej til at udskyde byudvikling af Albertslund

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet har foreslået, at projekterne for nybyggeri i kommunen sættes på stand by, til man har en plan.

Af
Jørgen Brieghel

stoppested ”Det er det mest uansvarlige forslag, jeg har set i min tid i kommunalbestyrelsen”

”Det er det mest ansvarlige forslag, jeg har set”.

To vinkler på samme sag. To vinkler, som meget godt beskriver den uenighed der var mellem Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet på den ene side og resten af kommunalbestyrelsen på den anden.

Uenigheden gik på et forslag fra de nævnte tre partier om at bremse den igangværende byudvikling.

Helge Bo Jensen (Enh.) forklarede:

”Vi synes det virker ulogisk at lave byudvikling rundt omkring uden at have en plan for, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Vi ønsker, at vi vil trække vejret, indtil vi får en samlet plan for byens udvikling. Det er sagen om radiogrunden, der gør det særligt presserende. Det er en forkert måde at lave strategiskift i vores byudvikling. Det sker huhej, fordi Steen har fået en god idé. Det bør tænkes ind i forhold til byens udvikling. Borgerne bør bestemme, hvordan byen skal udvikle sig”, sagde Helge Bo Jensen.

Uansvarligt

Nils Jul Gjerlev (Kons.) var modstander af at bremse op:

”Det er det mest uansvarlige forslag, jeg har set i min tid i kommunalbestyrelsen. Ser man på Albertslund som en patient, så er det her den dårligste medicin på det værst tænkelige tidspunkt. Borgerne har valgt os, for at vi i fællesskab skal løse en kommunal opgave. Den vigtigste af alle er at løfte økonomien og gøre den bæredygtig. Vi har brug for al den byudvikling, vi kan få. Vi skal udnytte, at nogen vil investere i vores by lige nu. Vi har brug for nye borgere med gode indtægter, som kan løfte gennemsnitsindkomsten i Albertslund. Det er afgørende for, at vi kan løfte de udfordringer, vi har og som kommer. Med hensyn til radiogrunden: Der skal ikke bygges, hvis det er ulovligt. det siger sig selv”, sagde han.

Steen Christiansen (Soc.) var enig med Nils Jul Gjerlev:

”Mange af de byudviklingsprojekter, vi har gang i nu, handler om at lægge spor for Albertslund, der gør at vi bliver stærkere, rigere og mindre afhængige af andres økonomi. Det handler om vores selvstændighed, så vi selv kan træffe beslutninger om albertslundernes fremtid. Og så handler det om at kunne skabe grundlag for de mange borgere i byen, der har det svært socialt. Det skal finansieres, og det er også kernen for den strategi, vi lægger for de kommende år. Den slags spor tager lang tid. Resultaterne kommer ikke fra en dag til anden. Derfor har vi sagt: Dem der kommer og vil understøtte den udvikling, dem vil vi gerne lege med. På ordentlige betingelser. Vi fik i 2016 en henvendelse om radiogrunden. Der har ikke været tvivl om, hvad der var grundejerens hensigt med radiogrunden. Og heller ikke tvivl om, hvorfor kommunalbestyrelsen bad om at få mulighed for at flytte området fra landzone til byzone: Netop for at give mulighed for boligbyggeri. Og det er i sidste ende jo kommunalbestyrelsen, der beslutter via en lokalplan, om der skal gives mulighed for at bygge boliger. Kommunalbestyrelsens suverænitet er intakt”, sagde Steen Christiansen.

”Principielt omkring fredskov vil jeg sige, at jeg er ikke specialist i at aflæse fotografier. Det må vi have miljøstyrelsen til at beslutte. Og når den afgørelse kommer, må vi høre, hvad ejerne vil, og vi må se, hvilken vej vi vil gå”, sagde borgmesteren.

Vi skal ikke stoppe

Venstre var bestemt heller ikke for at stoppe. Brian Palmund sagde:

”Vi skal hverken stoppe eller pause byudviklingen. Tværtimod skal vi sætte fart i den. Og vi skal handle nu, hvor der er interesse for det. Det er nødvendigt, at vi gør noget. Hvis en privat ejer ønsker, at vi tager stilling til lokalplanen for området, så skal vi ikke modsætte os det. Om vi kan blive enige i formålet – det er noget andet. Kan det bidrage til byens udvikling, så skal vi komme ønsket i møde”, sagde han.

Han kommenterede så helt konkret radiogrunden:

”Hvornår er et træ en skov, og hvornår er en skov en fredskov? Der er plantet træer, men hvornår er de en skov? I 80erne kunne man – ligesom i dag – godt stile krav om, at der skal være beplantning på området. Men hvornår bliver det en skov, og hvornår en fredskov? Det her lyder noget romantisk. Det er ejerens grund, og plantede træer bliver ikke bare til fredskov”, sagde Brian Palmund.

Meget ansvarligt

”Det her er et meget ansvarligt forslag”, mente Allan Høyer (DF). ”Vi er i gang med at kaste en masse bolde op, som så lander forskellige steder. Der er så mange bolde i luften, og det kan vi ikke håndtere. Lad os stoppe og se, hvilken vej vi skal gå. Måske skal vi koncentrere os om få områder”, sagde han.

Kenni Flink (Alt.) sagde, at Alternativet er med af respekt for byens udtryk.

”Lad os tage en overordnet snak – gerne i medborgerskabsrådet – om hvad det er for en by, vi ønsker. Hvad skal vi bruge grundene til? Hvordan skal bygges? Der er mange spørgsmål, som kunne tage i medborgerskabsrådet”.

Dennis Schmock bemærkede, at der har været talt om byudvikling i Albertslund i mange år.

”Lige nu er der et momentum i markedet. Boliger rives væk, og Albertslunds liggetider er de hurtigste i Danmark. Der er stor efterspørgsel. Lad os udnytte det. Om tre-fire år risikerer vi, at markedet stopper”, vurderede han.

Leif Pedersen (SF) sagde, at der er to elementer i forslaget:

”Det ene er Radiogrunden – som vi heller ikke mener, der skal bygges på. Men det her forslag handler om alt andet i kommunen. Lad os ikke stoppe for noget, vi ikke ved nu, fordi vi vil bremse. Hvis det kun handler om radiogrunden, vil vi gerne stemme for det.”

SF stillede forslag om at stoppe for planerne for radiogrunden.

Kommunalt selvmord

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) mente, at det ville være kommunalt selvmord at stoppe for byudvikling.

”Ser vi os omkring, så er der kun kraner et sted: På gymnasiegrunden. Der skal ske noget, og vi skal udnytte, at interessen er der nu. Vi vil ikke bygge alle steder og ikke med hovedet under armen. Det skal være noget, som man kan være glad for om mange år, at vi har sat det i gang. Hvorfor være bange for, hvad der skal ske? Det er jo os her, der via lokalplaner bestemmer, hvad der skal ske. Vi har helt styr på udviklingen. Vi er valgt af borgerne til at træffe beslutninger. Vi er valgt af borgerne til at træffe beslutninger. Det er så vigtigt for byen, at det er os, der skal beslutte det. Vi har ikke råd til at lade være”, sagde han.

Herefter var der afstemning. Forslaget om at bremse byudviklingen blev nedstemt. Kun de tre forslagsstillere stemte for.

SFs ændringsforslag som betyder, at radiobyggeriet bremses blev også stemt ned For stemte Enhedslisten, Dansk Folkeparti, SF og Alternativet. Resten imod.

Publiceret 13 April 2019 07:00