Stridens kerne, Radiogrunden. Foto: Benny Klausen.

Stridens kerne, Radiogrunden. Foto: Benny Klausen.

Borgmester: I alles interesse at beslutning træffes på ordentligt grundlag

Det er en fejl i Miljøstyrelsen, der gør at sagen om Radiogrunden nu skal gå om, understreger Steen Christiansen

Af
Finn Due Larsen

At sagen om en eventuel fredning Radiogrunden nu skal gå om, skyldes ene og alene en fejl i Miljøstyrelsens sagsbehandling.

Det understreger borgmester Steen Christiansen (Soc.), som kommentar til den overraskende drejning som sagen nu har taget.

"Vi er blevet gjort opmærksom på fra Miljøstyrelsen, at der er sket en fejl, fordi ejeren, Norden, ikke er blevet partshørt. Derfor sender vi en ny sag ud igen."

Som tidligere nævnt bliver en ny høringsperiode nu iværksat, som skal løbe til slutningen af juli.

"Det er i alles interesse, at denne her beslutning træffes på et ordentligt grundlag", siger Steen Christiansen.

Poul Evald Hansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund og aktiv for gruppen "Bevar Vestskoven", har ladet forstå, at man nu vil holde borgmesteren op på de løfter, der blev givet efter fredskov-afgørelsen den 29. juli.

"Det har jeg ingen kommentarer til lige nu. Nu må vi først se, hvad Miljøstyrelsen når frem til", siger Steen Christiansen.

Publiceret 12 June 2019 10:23