Bliver det her alligevel til noget? Sagen om fredskov ved Radiogrunden skal nu gå om.

Bliver det her alligevel til noget? Sagen om fredskov ved Radiogrunden skal nu gå om.

Overraskende drejning: Sag om boliger i Vestskoven skal gå om

På grund af en administrativ fejl har Miljøstyrelsen trukket afgørelse om fredskov tilbage

Af
Finn Due Larsen

Skov Der er alligevel ikke faldet fred over afgørelsen om fredskov i Vestskoven.

Sagen om boligbyggeri på Radiogrunden tager nu en ny og overraskende drejning. Miljøstyrelsen har besluttet at trække afgørelsen tilbage om området som fredskov.

Det sker på baggrund af en administrativ fejl, oplyser Poul Evald Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund.

"Ved sagsbehandlingen har Miljøstyrelsen Storstrøm glemt at høre ejeren Boligselskabet Norden, som ejer arealet, og det er en administrativ fejl", skriver han i et offentligt opslag i gruppen "Bevar Vestskoven".

Af brevet fra Miljøstyrelsen fremgår det, at en ny høringsperiode nu er fastlagt frem til slutningen af juli. Herefter skal Miljøstgyrelsen sagsbehandle igen på baggrund af eksisterende materiale og eventuelle kommentarer fra Norden.

Til AP udtrykker Poul Evald Hansen situationen med disse ord:

"Jeg er vred, men fattet."

Han mener, at sagen stadig står til at blive vundet af fredskov-gruppen:

"Der er ikke lavet om på vurderingen af beviserne for fredskov. Jeg vurderer ikke, der sker ændringer i den endelige afgørelse. Men lov er lov og lov skal holdes."

Samtidig lader han forstå, at gruppen vil holde borgmester Steen Christiansen fast på de løfter der blev givet efter fredskov-afgørelsen den 29. april.

Redaktionen håber at kunne indhente en kommentar fra borgmesteren senere.

Publiceret 12 June 2019 09:56