Vi vil på det skarpeste protestere imod at borgmesteren i al hemmelighed en uge før folketingsvalget prøver at omgøre Miljøstyrelsens beslutning, siger Helge Bo Jensen (Enh.). Arkivfoto.

Vi vil på det skarpeste protestere imod at borgmesteren i al hemmelighed en uge før folketingsvalget prøver at omgøre Miljøstyrelsens beslutning, siger Helge Bo Jensen (Enh.). Arkivfoto.

Enhedslisten: Kommunen har aktivt modarbejdet fredskov

Borgmesteren har prøvet at omgøre Miljøstyrelsens beslutning, siger Helge Bo Jensen, der vil have sagen på kommunalbestyrelsen

Af
Finn Due Larsen

OPDATERET Det er langt fra hele sandheden, at det er ejendomselskabet Norden, der som ejer af Radiogrunden har fået Miljøstyrelsen til at trække sin afgørelse tilbage om fredskov i Vestskoven tilbage. Albertslund Kommune har spillet en meget aktiv rolle.

Det siger Helge Bo Jensen (Enh.) efter det, som omtalt på vores hjemmeside i går, nu er kommet frem, at Miljøstyrelsen vil genoptage sagen med ny høringsfrist på grund af en procedurefejl.

Han retter skarp kritik af borgmesterens rolle:

"Albertslund Kommune har langtfra forholdt sig passivt. Den 29. maj skriver Albertslund Kommune til Miljøstyrelsen og protesterer over afgørelsen om fredsskovspligt. Dels at “hverken grundejer eller Albertslund kommune er blevet partshørt”. Dels argumenterer Albertslund Kommune direkte imod afgørelsen, som Steen Christiansen ellers tidligere har accepteret. Hverken kommunalbestyrelsen eller Økonomiudvalget orienteres om dette mens det foregår. Først på ØU-mødet i går omdeles brevet på mødet", siger Helge Bo Jensen, og fortsætter:

"Vi vil på det skarpeste protestere imod at borgmesteren - som vi har fået oplyst har truffet beslutningen - således i al hemmelighed en uge før folketingsvalget prøver at omgøre Miljøstyrelsens beslutning. Det er et stort demokratisk problem, at borgmesteren handler på egen hånd i en sag, der er så stor politisk uenighed om, som tilfældet er her. Samtidig fratager det de øvrige partier i kommunalbestyrelsen retten til at medsende deres synspunkter, som det ellers er praksis og vores demokratiske ret, når kommunen udtaler sig til andre myndigheder."

Enhedslisten har derfor bedt om, at sagen behandles politisk på kommunalbestyrelsens møde i næste uge, tirsdag 18. juni.

Ingen kommentarer

Som reaktion på Miljøstyrelsens nye udmelding lod borgmester Steen Christiansen, som omtalt på vores hjemmeside i går, forstå, at han mener, at "det er i alles interesse at beslutningen træffes på et ordentligt grundlag".

Redaktionen har forelagt kritikken fra Enhedslisten for Steen Christiansen. Han lader forstå, at han ikke har nogen kommentarer.

Publiceret 13 June 2019 09:23