Det handler om at give ledige borgere ro og tid til familie i en presset situation, siger Kenni Flink (Alt.). Arkivfoto.

Det handler om at give ledige borgere ro og tid til familie i en presset situation, siger Kenni Flink (Alt.). Arkivfoto.

Alternativet: Indfør aktiverings-fri periode for ledige

"Alle har brug for at trække stikket", siger Kenni Flink

Borgere der har været ledige i under 52 uger, har ikke ret til ferie og skal stå til rådighed i samtlige 52 uger det første år. Det er ikke rimeligt, mener Alternativet, der derfor vil stille forslag om en aktiverings-fri periode for ledige borgere.

Ifølge forslaget skal ledige have to ugers aktiverings-fri periode i juli måned, ud fra princippet om at "alle har brug for at trække stikket".

"For os handler det her forslag om at give ledige borgere ro og tid til familie i en presset situation. Vi mener det er skævt at man som ledig i en kortere periode ikke har mulighed for at trække stikket", siger Kenni Flink, medlem af kommunalbestyrelsen for Alternativet.

"Der er ikke tale om direkte ferie da ledige stadigvæk skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet, men vi giver dem med dette forslag to ugers aktiveringsfri i juli måned."

Han fremhæver, at forslaget er hentet "med inspiration fra" Syddjurs Kommune, som har vedtaget et lignende forslag.

Forslag med på KB-møde

Forslaget vil blive fremlagt på kommunalbestyrelsens møde på tirsdag. I indstillingen fra Alternativet fremgår følgende:

"Borgere på integrationsydelse har ikke ret til ferie i integrationsperioden. Ligeledes har borgere på uddannelses- eller kontanthjælp først ret til ferie efter 12 måneders uafbrudt forløb.

Derfor er det vores ønske, at disse borgere skal omfattes af 14 dages aktiveringsfri i juli måned, uge 29 og 30.

Ønsket udspringer af at også børn, hvis forældre er på disse ydelser, har brug for at være sammen med deres forældre i en sammenhængende periode i hovedferien.

Følgende principper for bevilling af ”aktiveringsfritagelse” til borgere på ovenstående ydelser vil gælde:

- At der gøres udtrykkeligt opmærksom på at der er tale om fritagelse for aktivering og/eller fritagelse for fremmøde til undervisning, men ikke bevilling af ”sommerferie”.

- At alle der bevilges ”aktiveringsfri” fortsat skal stå til rådighed. Der gælder derfor blandt andet et uændret forbud imod rejse til udlandet, samt pligt til at reagere på indkomne jobtilbud.

- At borgere i virksomhedspraktik kun kan få aktiveringsfri efter individuel og konkret aftale mellem virksomheden, virksomhedskonsulenten og borgeren.

Alternativet indstiller at borgere på integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp har 2 ugers aktiveringsfri uger i juli."

Publiceret 15 June 2019 07:00