Før aftenens møde i kommunalbestyrelsen var repræsentanter for

Før aftenens møde i kommunalbestyrelsen var repræsentanter for "Bevar Vestskoven" mødt frem. Privatfoto.

Efter skarp debat: Flertal sendte sag om Radiogrunden tilbage til ny behandling

Borgmester kom i skarp krydsild, og efterkom et ønske om at få undersøgt, om sagen har været på kant med styrelsesloven

Af
Finn Due Larsen

I skovens dybe.. Fronterne var trukket skarpt op, og vandene var tydeligvis delte, da sagen om Radiogrunden tog endnu en tur i "manegen" tirsdag aften, i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde.

Som omtalt i AP i denne uge har Miljøstyrelsen besluttet at trække en tidligere afgørelse tilbage, i form af at erklære området som fredskov. En afgørelse, der stoppede kommunens planer om boligbyggerier, men som altså nu skal gå om.

Det er en melding, der har vakt vrede i "Bevar Vestskoven" og fået Enhedslisten til at beskylde borgmesteren for bevidst at modarbejde den afgørelse, han tidligere havde meldt ud han ville støtte op om.

Fra "Bevar Vestskoven" var mødt en delegation frem, og i spørgetiden sagde Vivi Nør Jacobsen blandt andet:

"Vi er her fordi vi undrer os. Borgmester Steen Christiansen sagde 24. april, at nu skulle der være fredskov på Radiogrunden. Du snakkede om dialog og fælles løsninger. Hvordan synes I det lyder nu? I har sendt en klage over afgørelsen, uden at fortælle os det. Det er ikke det vi forstår ved dialog."

Hun rettede samtidig kritik af, at Albertslund Kommune tilsyneladende ikke følger sin egen lokalplan for området:

"Den gældende er fra 1987, og der står klart og tydeligt, at område D skal udlægges til telekommunikation. Og område F og D skal begge være beplantet med skov, og at det er Albertslund Kommunes forpligtelse at sørge for at der bliver beplantet."

En sag i to dele

Steen Christiansen (Soc.) svarede, at han opfatter sagen som delt i to.

"Det ene handler om kommunalbestyrelsens demokratiske ret til at udtale sig i sager der handler om Albertslund Kommune. Det andet er en politisk diskussion om hvad man skal gøre i givet fald", sagde han, og uddybede:

"Det handler om at kommunalbestyrelsen får udtalt sig om noget, som er af vital betydning for sagens udvikling. Vi blev gjort opmærksom på fra Norden (ejendomsselskabet, der ejer grunden, red.), at de ikke mente de var blevet hørt, da de er part i sagen. Tilsvarende var Albertslund Kommune heller ikke hørt i sagen. Det er baggrunden for at Miljøstyrelsen trækker sagen tilbage, og vil høre Norden og Albertslund Kommune. Vi er derfor nu i princippet samme sted, som før afgørelsen."

Steen Christiansen mente, at man skulle prøve at forestille sig sagen omvendt:

"Forestil jer, at det forholdt sig anderledes. At Miljøstyrelsen tidligere havde besluttet at der ikke skulle være fredskov. Hvis det så viste sig, at ikke alle var blevete partshørt, så vil jeg æde min hat på, at alle var enige om at vi selvfølgelig skulle høres. Det er sagens kerne i forhold til demokratisk element."

Han tilføjede, at "så er der hele diskussionen om hvad vi vil politisk":

"Den må vi tage når vi har en ny afgørelse fra Miljøstyrelsen."

Skulle være orienteret

Bordet rundt var der meget delte meninger.

Brian Palmund (V) bakkede op om borgmesterens indlæg:

"Selvfølgelig skal vi give høringssvar til den sag. Fredskov er fremragende, men det er lige så fremragende at få nye boliger. Vi har ingen problemer i at fjerne lidt træer fra rideskolen."

Leif Pedersen (SF) var enig i "det demokratiske perspektiv":

"Jeg kan godt forstå, at Miljøstyrelsen trækker sagen tilbage. Men vi synes stadig ikke der skal bygges i Vestskoven. Og vi skulle have været orienteret, Steen", sagde han henvendt til borgmesteren.

Som lod forstå, at han var enig i, at kommunalbestyrelsen skulle have været orienteret.

"Overrasket hele tiden"

Helge Bo Jensen (Enh.) lod forstå, at "det er en sag, hvor man bliver overrasket hele tiden":

" Det demokratiske bliver blandet alvorligt sammen med indholdet. Da afgørelsen kom fra Miljøstyrelsen den 24. april, der kvitterede borgmesteren med en helhjertet accept. Når det handler om partshøring, står der, at beslutninger skal træffes omkring dette bord. Det er voldsomt på kanten af den kommunale styrelseslov, at borgmesteren på egen hånd sætter sådan en proces i gang."

Steen Christiansen henviste til, at sagen nu ligger på kommunalbestyrelsens bord, underforstået at der ikke var handlet på egen hånd. Men han efterkom ønsket om at få undersøgt, om sagen har været på kant med styrelsesloven.

Det bakkede Danni Olsen (DF) op om, mens Helge Bo Jensen fastholdt, at han undrede sig over borgemesterens udtalelse til flere medier 24. april. Hvor han bakkede op om at gøre fredskoven til en permanent del af skoven:

"Mente du det – eller gjorde du det ikke? Jeg forstår ikke synspunktet er vendt 180 grader rundt."

Steen Christiansen svarede:

"Jeg levede i den forestilling, at det var sådan verden så ud. Det gjorde den så ikke, og derfor er vi nødt til at se på sagen igen."

Beslutningen om at lade sagen gå om blev bakket op af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale.

Mens SF, DF, Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

Publiceret 19 June 2019 09:37