Pernille Bischoff startede sit job som borgerrådgiver i Albertslund i 2015. Arkivfoto: brie

Pernille Bischoff startede sit job som borgerrådgiver i Albertslund i 2015. Arkivfoto: brie

Hun får mere tid til at løse borgernes problemer med kommunen

Borgerrådgiveren har i dag 18 ½ time til sit arbejde. Flere sager betyder, at der fremover udvides til 30 timer

Af
Jørgen Brieghel

borgerhjælp Når albertslunderne har en sag, der skal behandles af kommunen, er det ikke altid, at sagen behandles, så borgeren er tilfreds. Det kan være svært at forstå, hvorfor der netop er truffet en bestemt afgørelse. Det kan være den måde, borgeren oplever at blive behandlet på af sin sagsbehandler.

I flere år har Albertslund i samarbejde med Glostrup haft en borgerrådgiver. En uvildig person, som borgerne kan henvende sig til, hvis de er utilfredse med den oplevelse de har af kommunen.

Flere og flere har fundet vej til borgerrådgiveren, og antallet af sager er i løbet af det seneste års tid steget. 234 sager har der været i det seneste år. Det har ført til 163 klagepunkter og 71 vejlednings- og vejvisningssager. Sager som handlermeget om god forvaltningsskik, om afgørelser og om forvaltningsloven/retsgrundsætninger generelt.

Det kan man læse i borgerrådgiverens seneste årsrapport, som netop er godkendt af kommunalbestyrelsen. Her vedtog man også at udvide stillingen fra 18 ½ til 30 timer om ugen og opsige samarbejdet med Glostrup.

Svært at manøvrere

”Det kan være svært at manøvrere i det offentlige system for borgerne”, sagde borgmester Steen Christiansen (Soc.) på kommunalbestyrelsesmødet. ”Vi får stadig flere henvendelser fra borgerne. Jeg holder selv jævnlige møder med borgerrådgiveren, der orienterer om sagerne, og vi diskuterer om det skal gøres anderledes, og om det er ting, der skal for kommunalbestyrelsen”.

Kenni Flink (Alt.) mente, at det var tristt, at det er nødvendigt at udvide timetallet.

”Men jeg kender ufatteligt mange, som ikke kender borgerrådgiveren. Nogle frygter at gå til rådgiveren, men flere får mod, og det er positivt. Jeg tror, flere kommer til at bruge borgerrådgiveren i fremtiden, så jeg synes, vi skal udvide”, sagde han.

Der er nok flere

Helge Bo Jensen (Enh.) mente, at selvom antallet af sager stiger, dækker det nok ikke det faktiske antal af utilfredse borgere.

”Der skal normalt meget til, før borgerne henvender sig. Det betyder, at vi formentlig har mange sagsbehandlinger, som ikke kører efter reglerne”, sagde han. ”Det er ikke godt nok. Hvad kan vi gøre? Når man brokker sig over en procedure, er det ofte fordi man ikke er mødt med respekt, eller har fået et blankt afslag. Det kan man ikke forstå. Så vi har brug for at se på hele vores tilgang til velfærdsydelser og hvordan borgerne mødes af kommunen. Det er måske også værd at overveje, om man kan indbygge mål med indsatsen? Måske nogle mål for, hvor mange anker, vi vil have?”, forslog Helge Bo Jensen.

Det er gået bedre

”Det er nogle år siden, vi fik indført en borgerrådgiver. Det er ikke gået som forventet – det er gået meget bedre", sagde Brian Palmund (V). "Det arbejde, der laves er rigtig godt. Borgerne får ikke et politiker-svar, men et ordentligt svar, og de hjælpes gennem junglen af jura. Nu er der kommet flere stigninger. Det tyder på, at ordningen fungerer. Praksis skal blive bedre, så vi får færre sager. Der er ting at tage fat på. Det bliver nok aldrig helt perfekt. Det skal vedligeholdes, og man er nødt til hele tiden at piske på den praksis der er. Vi har særlige udfordringer, og her er en uvildig person, som gerne lytter. Det glæder mig, at det går godt. Det er fantastisk, at vi nu kan give flere timer. Det giver mere værdi”.

Danni Olsen (DF) var enig med Brian Palmund og Helge Bo Jensen og sagde:

”Det er godt med en borgerrådgiver, og vi har en god borgerrådgiver. Det gør det nemmere at være politiker, forvaltning og forhåbentlig også borger. Og det er min opfattelse, at folk har en god oplevelse med borgerrådgiveren. Men hvordan arbejder vi med de anbefalinger, vi får? Kan vi indarbejde en model for det? Det bør vi overveje”, mente han.

Flot arbejde

Lars Gravgaard (Kons.) sagde, at Borgerrådgiveren gør et flot arbejde, og der er gode anbefalinger til videre arbejde fremover i hendes beretning.

”Vi skal have ekstra meget fokus på god forvaltningsskik. Jeg er ikke bekymret for antallet af sager, men synes det er godt, at folk bruger rådgiveren. Jo mere vi får frem, jo bedre er det for os at komme til bunds i, hvordan vi kan blive bedre og lære”, mente han.

Steen Christiansen foreslog, at politikerne til efteråret diskuterer sagen efter et oplæg fra forvaltningen og gerne med deltagelse af Borgerrådgiveren.

Herefter blev beretningen tiltrådt.

Der var så enighed om at udvide stillingen til 30 timer. det kommer til at gælde fra 1. oktober i år.

Kontakt

Har du brug for borgerrådgiveren, kan du læse mere og finde kontaktnumre til hende her

Publiceret 04 July 2019 05:00