I 2009 gik den ikke længere. Svømmehallens dårlige stand gjorde det nødvendigt at lukke. Foto: brie

I 2009 gik den ikke længere. Svømmehallens dårlige stand gjorde det nødvendigt at lukke. Foto: brie

Fremtiden for Birkelund svømmehal afgøres til efteråret

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal det besluttes, om der skal være fleksibel hal, aktivitetscenter eller svømmehal i den lukkede hal ved Herstedvester skole

Af
Jørgen Brieghel

fritid Siden 2009 har Birkelund svømmehal ved Herstedvester skole været lukket, fordi hallen har været i dårlig stand.

Lige siden har man talt om, hvad der skal ske med hallen.

Alt tyder på, at den beslutning kan træffes i forbindelse med budgetvedtagelsen til efteråret.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde før ferien besluttet at arbejde videre med tre forslag til fremtidig brug af hallen. Da det er en dyr sag – uanset hvad der skal ske – bliver det en del af en budgetaftale.

Sådan så svømmehallen ud, da den endnu fungerede. Den blev lukket i 2009. Arkivfoto

Sådan så svømmehallen ud, da den endnu fungerede. Den blev lukket i 2009. Arkivfoto

Tre forslag

De tre forslag, der arbejdes videre med er:

Svømmehal. At genetablere svømmehallen er bekosteligt, da den skal leve op til gældende krav for svømmehaller.

Fleksibel hal. At renovere bygningen til en fleksibel hal, vil imødekomme behovet ved Herstedvester Skole. Den fleksible hal kan indrettes til traditionel idræt og skoleidræt, samt til forskellige kulturarrangementer og undervisning. En fleksibel hal vil også kunne dække den forventede manglende kapacitet til skoleidræt og foreningsidræt.

Aktivitetscenter. Aktivitetscenteret udgør en ombygning, hvor flest mulige bygningsdele genanvendes. Scenariets økonomi tager afsæt i en vis form for råhed i udtrykket og udstyr, herunder accept af varierende indeklima under årets gang. Et aktivitetscenter støtter op under målsætningen om at få endnu flere i aktivitet. Funktionen åbner i større grad op for nye former for bevægelse, sport og motion.

Der mangler vandtid

På kommunalbestyrelsesmødet lagde Lene Rygaard Jessen (Enh.) ud med at sige, at det ærgrede hende, at brugerne ikke tidligere har været med inde over.

”Som bruger har jeg selv prøvet at svømme i Vridsløse svømmehal. Der er mulighed for to baner et par timer om ugen . Det er ærgerligt, at AIF og ALOT ikke har været med, da indstillingen blev lavet. De har før brugt Birkelund. Og de har ikke nok vandtid og gør opmærksom på, at behovet for svømmehaller i Albertslund er ikke dækket. Ærgerligt at Idrætsrådet heller ikke tager det med i deres udtalelse. I øvrigt er der kun få millioner på en fleksibel hal eller en svømmehal. Vi har ikke behov for luksus – bare noget der virker”, sagde hun.

Hallen forfaldet

Nils Jul Gjerlev (Kons.) sagde, at det er trist, at hallen siden 2009 er forfaldet.

”Jeg troede, at en svømmehal var urealistisk dyr. Sådan er det ikke. Uanset hvad vi gør, så bliver alt dyrt. Der kommer ny hal på stadion, så der er behovet for eks. springgymnastik dækket. Vi vil gerne have ændringsforslag: At vi går videre med forslag om både en fleksibel hal og en svømmehal – så vi kan se på det ved budgetforhandlingerne. Vi skal ikke have et aktivitetscenter med skatbane og parcour. Det er hat og briller”, mente han.

Danni Olsen (DF) var enig: ”Der er ikke behov for en fleksibel hal – men en svømmehal. I øvrigt har vi jo halkapacitet nok, mener flertallet her – for indstillingen er jo, at Toftekærhallen skal lukkes, når den nye hal på stadion kommer”.

Find en skarp pris

Brian Palmund (V) mente ikke, at behovet for svømmehaller er dækket. Og så mente han ikke, at en svømmehal ville blive voldsomt dyr, som der ellers er lagt op til:

”Bygningen er jo fin og omklædningsfaciliteterne er gode, men bassinet er skidt. Så jeg forstår ikke helt overslaget. Man behøver ikke en forkromet løsning for at få en svømmehal. Man må kunne finde en skarpere pris, hvis man udfordrer sig selv lidt”.

”Det generer mig, at der kommer løse påstande", sagde Paw Østergaard Jensen (Soc.) "Lene påstår, der kun er et par timer til almindelige borgere i Vridsløse svømmehal. Det er skrigende til himlen faktuelt forkert. Vi har nogle af de bedste åbningstider i svømmehallerne. Jeg kunne godt argumentere for, at foreningerne fik mere tid og borgerne mindre. For borgerne fylder ikke vandet. I øvrigt kan man på Sydskolen selv få nøglen og bruge hallen når man ønsker og selv stiller med livredder. Men ingen bruger den ordning”, sagde han.

Leif Pedersen (SF) sagde, at et aktivitetscenter faktisk vil tilgode se de unge, så SF vil gerne arbejde videre med det.

”Vi vedtog i udvalget, ikke at lægge os fast på en mulighed. Hallen står der. Vi har svømmehaller – og kan måske godt bruge mere. Men vi kunne også godt bruge noget nyt. Og vi vil også gerne have noget for de unge”, sagde han.

Tag brugerne med

Kenni Flink (Alt) sagde, at vi skal have så meget for pengene som muligt.

”Og så skal vi se på, hvad det er behov for hos brugere. Skal vi så ikke inddrage brugerne. Vi har et medborgerskabsråd. Lad os få dem på banen i den her sag”, foreslog han.

Susanne Storm Lind (Soc.) sagde, at hun støttede indstillingen. Men tilføjede:

”Vi er mange i Vest, der har savnet en svømmehal. AIF svømning savner det lave bassin til de små. Lad os tage den senere”, sagde hun.

Herefter var der afstemning. Ændringsforslagene blev ikke vedtaget. Til gengæld var der enighed om at arbejde videre med de tre forslag: Svømmehal, fleksibel hal og aktivitetscenter.

Publiceret 25 July 2019 06:00