Det billede vi kender af Albertslund kan være under forvandling. Arkivfoto: brie

Det billede vi kender af Albertslund kan være under forvandling. Arkivfoto: brie

Udsigt til barskt budget: Der skal findes 75 mio. kr.

Borgmesteren vil foreslå, at der borgerne inviteres til budgetmøder, for at få input til Budget 2020

Af
Jørgen Brieghel

budget 2020 ”Det ser ud til at blive en barsk omgang”, forudsiger borgmester Steen Christiansen om forhandlingerne til Budget 2020, der skal vedtages senest 5. november i år.

”Vi oplever udgiftsstigninger på områderne: udsatte børn og familier, det specialiserede voksenområde og en stor stigning af borgere, der efter perioder med forskellige ressourceforløb skal på førtidspension. Desuden bliver vi flere ældre i Albertslund, så det haster med at få Albertshøj 3 i drift. Vi ved endelig ikke, hvor stor den kommunale medfinansiering bliver for borgere, der er indlagt på hospitaler. Beløbet har hidtil været fastfrosset, men sådan fortsætter det ikke nødvendigvis”, siger Steen Christiansen.

”Så i det tekniske budget, forvaltningen arbejder med lige nu, skal der findes besparelser på 75 mio. kr. – med det forbehold, at vi ikke kender vores indtægter endnu”.

Folketingsvalget

Folketingsvalg og regeringsdannelse har nemlig betydet, at forhandlingerne mellem kommunerne og KL først går i gang nu. Så der kommer tidligst en melding om de kommunale indtægter i midten af september. Det plejer at være på plads nu.

”Kommunalbestyrelsen bliver præsenteret for forvaltningens budgetkatalog på et seminar 17. august. Budgetkataloget bliver offentliggjort 20. august på kommunens hjemmeside, hvor det vil være i høring for borgerne frem til september”, forklarer Steen Christiansen.

”Jeg vil desuden foreslå kommunalbestyrelsen, at vi inviterer borgerne til to-tre budgetmøder med udgangspunkt i budgetkataloget. For at få borgernes holdninger og meget gerne forslag til de kommende budgetforhandlinger”.

Plads til ønsker?

Med udsigt til at skulle finde 75 mio. kr. kan det blive noget af en opgave for de politiske partier at møde ind med forslag til nye ønsker i forbindelse med budgettet.

Alligevel byder Steen Christiansen ind:

”For Socialdemokratiet og formentlig også en del andre partier, vil ønsket om velfærd og sundhed veje meget tungt. Hvis vi skal løfte opgaverne med velfærden, kræver det ikke mindst ordentlige forhold og dygtige medarbejdere”, siger Steen Christiansen.

”Vi er i gang med en omfattende byudvikling. Det er ikke kommunen, der bygger – men private firmaer. Men den slags kræver alligevel en stærk og professionel forvaltning, som er i stand til at være med og forberede opgaverne”.

”Vi vil også gerne fortsat investere i forbedringer af byens rum, veje og stier – som vi ser det lige nu med Hvidbrovej. Og vi ønsker at renovere daginstitutioner og skoler – foruden de to nye klubber, der allerede er på vej. Og i takt med, at der kommer nye boliger i kommunen, vil det stille krav om nye daginstitutioner”.

Så for Steen Christiansen handler Budget 2020 i høj grad om at skabe råderum for at opbygge fremtidens Albertslund.

Hvad skal spares væk?

Men hvordan kan man spare 75 mio. kr. – hvad skal væk?

”Vi må erkende, at vi gennem de seneste år har høstet de løsthængende frugter. I år kan besparelser på nogle af de områder og aktiviteter, vi sætter mest pris på i Albertslund, komme i spil. Derfor er det vigtigt, at vi diskuterer vores kvalitet – ikke mindst på velfærdsområdet. På nogle områder er vores kvalitet højere end andre kommuner på Vestegnen. Vi må diskutere, hvor vi vil ligge – samtidig med at vi erkender, at flere borgere altså får brug for hjælp”, siger Steen Christiansen.

”Det betyder også pres på likviditeten, og vi kommer til at diskutere seriøst at lægge flere penge i kassen. For vi skal leve op til den økonomiske politik, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen. En god likviditet betyder råderum til at investere og en hånd under den velfærd, vi ønsker”.

Publiceret 07 August 2019 08:09