Tegning, der viser hvordan Albertshøj 3 kan komme til at se ud. Arkiv

Tegning, der viser hvordan Albertshøj 3 kan komme til at se ud. Arkiv

Sundhedsplejen og Familiehuset ind i det nye Albertshøj

Når det nye Albertshøj 3 på Stationstorvet skal bygges, vil det blive med forretninger i stueplan, plejeboliger for oven og i midten kommunale funktioner

Af
Jørgen Brieghel

byggeplaner Det bliver de to kommunale funktioner Sundhedsplejen og familiehuset, der rykker ind i det såkaldte Albertshøj 3, når byggeriet engang står færdigt.

Kommunalbestyrelsens flertal har besluttet, at der skal opføres et tårn magen til det nuværende Albertshøj. Tårnet skal bygges sammen med Kvickly-bygningen og opføres på Stationstorvet på det tidligere Menu supermarked.

Planen er, at der skal være butikker i stueplan, og i niveau 2 rykker så Sundhedsplejen og Familiehuset ind. På øvrige etager indrettes plejeboliger.

Byggeriet er ikke gået i gang endnu. Borgmester Steen Christiansen (Soc.) siger til AP, at byggeriet har været i udbud, og at kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret skal tage stilling til de afgivne bud. Herefter kan byggeriet komme i gang.

Samle funktionerne

Idéen med at samle Sundhedsplejen og familiehuset falder i god jord hos lederne af begge.

”Sundhedsplejen og Familiehuset har allerede i dag et direkte samarbejde og planlægger og afholder i fællesskab gruppetilbud for udsatte borgere. Når de enkelte faggrupper og ledelser arbejder tæt sammen under samme fysiske rammer, vil der naturligt være vidensdeling faggrupperne imellem, med lettere koordinering og hurtigere samarbejde til følge. Dette vil være til stor fordel for de udsatte borgere, som alle samarbejder omhandler, hvor en hurtig indsats kan være helt afgørende”, forklarer forvaltningen i indstillingen til sagen.

Der vil blive separat indgang til Sundhedsplejen og familiehuset med elevator direkte fra gadeplan, butiksplan og parkeringskælder.

Ny byudvikling

Hermed vil kommunens arealer på Sletteland 20-22 (Familiehuset) og Damgårdsvej 18 (Sundhedsplejen) blive frigivet og kan indtænkes i en byudvikling. Det koster ca. 770.000 kr. årligt tilsammen at drifte de to kommunale ejendomme, oplyser forvaltningen.

Det er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Her vedtog man også at tilbyde private aktører de eventuelle resterende arealer i etape 3.

I øjeblikket har Sundhedshuset henvendelser fra privatpraktiserende læger, fodterapeuter og psykologer, der ønsker at leje sig ind i det eksisterende sundhedshus, uden at de har lokaler at tilbyde.

Publiceret 09 August 2019 06:00