Projekttegninger over byggeriet på radiogrunden. Arkivfoto

Projekttegninger over byggeriet på radiogrunden. Arkivfoto

Ekstra KB-møde tirsdag om radiogrund-sagen

Miljøstyrelsen overtræder kommunalbestyrelsens ret til at være lokalplanlæggende myndighed, hvis ikke man accepterer kommunens tolkning af fredsskovsagen, lyder det i udkastet til det svar, Kommunalbestyrelsen tirsdag skal tage stilling til

Af
Jørgen Brieghel

Der skal holdes et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i morgen tirsdag. Et af punkterne er den videre behandling af fredsskovsagen om den såkaldte Radiogrund.

Som led i den såkaldte supplerende sagshøring, skal Albertslund Kommune kommentere den supplerende høringsperiode, der nu er slut.

Miljøstyrelsen besluttede i juni at trække afgørelsen tilbage om området som fredskov.

Det skete på baggrund af en administrativ fejl. Miljøstyrelsen Storstrøm havde ikke fået hørt Boligselskabet Norden, som ejer arealet.

Siden har kommunen modtaget en del materiale i supplerende partshøring:

- Høringssvar fra ejendomsejer udarbejdet af advokatvirksomheden Bech Bruun

- Skrivelse fra Hans Jönsson, som oplyser, at han er tidligere skovfoged i Københavns Skovdistrikt.

- Skrivelse fra Danmarks Naturfredningsforening Albertslund

På baggrund af de fremsendte dokumenter har forvaltningen udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar.

I udkastet står der bl.a.:

”Oplysningerne i den supplerende partshøring ændrer ikke ved forvaltningens opfattelse af, at skovloven ikke finder anvendelse i den konkrete sag, idet området er lokalplanlagt til andre formål end skov, og er taget i brug til det fastsatte formål umiddelbart efter lokalplanens vedtagelse.

Forvaltningen vurderer, at såfremt Miljøstyrelsen ikke lægger Albertslund Kommunes fortolkning af lokalplanen og dennes bestemmelser til grund for sin vurdering af, hvorvidt Skovlovens bestemmelser finder anvendelse i denne sag, overtræder Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens ret til at være lokalplanlæggende myndighed.

Forvaltningen har fået forlænget høringsfristen til den 16. august 2019, således at kommunalbestyrelsen har lejlighed til at drøfte høringsmateriale og svarudkast”.

AP følger sagen.

Publiceret 12 August 2019 09:09