Kommunalbestyrelsen vedtager 5. november budgettet for 2020. Arkivfoto

Kommunalbestyrelsen vedtager 5. november budgettet for 2020. Arkivfoto

Forslag: Sådan kan der spares 47 mio. kr. i Albertslund

Det såkaldte budgetkatalog er nu offentligt og kan kommenteres, inden næste års budget vedtages

Af
Jørgen Brieghel

fremtid Skal institutionerne lukkes to uger i sommerferien, skal der skæres i den gennemsnitlige åbningstid, skæres i tidlig indsats, og være færre tilbud med udvidet åbningstid? Ændres i antallet af uddannede pædagoger?

Skal børnefestugen stoppe, skal Badesøen lukke tidligere og have højere priser?

Skal der ændres på undervisningen på Musikskolen og priserne stige?

Skal fitness-afdelingen på Svøm & Fitness nedlægges?

Skal personale skæres væk? Skal kantine- og madordninger fjernes?

Det ligner et rædselskatalog over en kommune, vi for alt i verden vil undgå at få. Det kaldes Budgetkataloget.

Budgetkataloget, som skal give inspiration til mulige besparelser på næste års budget, er nu offentligt. Du finder det på www.albertslund.dk.

47 mio. kr. i besparelser

Budgetkataloget indeholder forslag til besparelser for 47 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 90 mio. kr. fra 2021, og det danner grundlag for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2020.

Det er meget vigtigt at slå fast, at det her ikke er køreplanen for, hvordan Albertslund bliver i fremtiden.

Det er forslag. Politikernes bundne opgave til administrationen: Find på alle de steder, hvor I kan foreslå besparelser. Uanset om I kan lide dem ellers ej.

Det hele er samlet som et budgetkatalog, der skal fortælle politikerne i kommunalbestyrelsen om de er realistiske eller ikke.

For virkeligheden er den, at der skal findes besparelser på det kommunale budget.

Besparelser

Borgmester Steen Christiansen har tidligere i AP fortalt, at der skal hentes 75 mio. kr. hjem, inden næste års budget balancerer.

Men han understregede også, at tallet 75 mio. kr. er for højt sat. For der er endnu ikke overblik over de indtægter, som Albertslund Kommune kan se frem til. Blandt andet de særtilskud vi får på grund af særlige udfordringer.

Økonomiforhandlingerne mellem kommunerne og Kommunernes Landsforening (KL) begynder først nu, og regeringen har derfor meldt ud, at kommunerne først skal have deres budgetter vedtaget 5. november”.

Det betyder, at der endnu ikke er klarhed over finansieringstilskud, effektiviseringer, puljer og finansiering af sundhed og velfærd.

Kommenter budgettet

Alle borgere, medarbejdere m.fl. har frem til den 20. september 2019 mulighed for at komme med bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag. Det kan ske ved at sende en mail til adressen budget@albertslund.dk.

I løbet af september vil der blive afholdt dialogmøder med borgere mfl. om Budget 2020.

Kommunalbestyrelsen bliver præsenteret for alle høringssvar på et temamøde den 8. oktober 2019, så de kan indgå i forhandlingerne om Budget 2020. Budgettet for 2020 skal være forhandlet på plads senest den 5. november 2019.

Publiceret 25 August 2019 08:00