DEBAT: Pas godt på Vridsløselille Fængsel

Støttegruppen for bevarelse af Vridsløselille Fængsel, v. Henny Mesnickow, Lena Corselli, Per Gustafsson, Poul Evald Hansen og Henrik Seidenfaden :

Efter 160 år i statens tjeneste er Vridsløselille Fængsel nu lukket og bygningerne står tomme, afventende deres videre skæbne. Det er samtidig en betydningsfuld epoke i Albertslunds historie, der slutter.

Siden 1859 har utallige af byens borgere haft deres daglige virke som personale på den store arbejdsplads fængslet var. Især før den store udvikling af byen i 1960erne tog fart, var det ansatte fra fængslet der i mange sammenhæng prægede byens foreningsliv.

Det blev da også en ansat fra fængslet, Hans Nielsen, der som sognerådsformand og siden som byens første borgmester tog en stor del af ansvaret for udviklingen hen i mod det Albertslund vi kender i dag.

Men fængslet er ikke kun lokalhistorie, det blev også et vigtigt skridt på vejen til det moderne retssamfund vi kender i dag. Hvor håbløst gammeldags det kan forekomme i dag, så var det et meget moderne fængsel da det blev åbnet i 1859.

”Tugt og forbedringshuset på Vridsløselille Mark” var fængslets første navn. Trods metoder vi heldigvis for længst har lagt bag os, så var det et markant brud med tidligere tiders praksis at man nu også reelt ønskede at arbejde for at forbedre og ikke udelukkende at straffe de indsatte. Gennem beskæftigelse, uddannelsesmæssige og sociale indsatser har fængslets personale gennem årene ydet en stor og nødvendig indsats med at resocialisere indsatte i Vridsløselille Fængsel.

Og ikke nok med at fængslet danner ramme for både vigtig lokal og national historie. Olsen Banden filmene gjorde Vridsløselille Fængsels markante hovedindgang med kirketårnet til en del af en berømt og elsket filmhistorie, ikke blot i Danmark men også i Tyskland og Polen.

I disse år besøger mange tyske turister Albertslund for at se ”Egon Olsens fængsel”. Der sker ganske ofte at tyske turistbusser lægger vejen forbi fængslet, på sightseeingturen gennem København.

Ovenstående er blot kort beskrevet for at gøre opmærksom på at vi med de tomme fængselsbygninger står med et af byens vigtigste stykker kulturarv, der samtidigt er et tilløbsstykke for turister. Der er egentlig ikke så meget andet Albertslund har at byde på af den slags.

Derfor er det oplagt at vi skal sørge for at der bliver passet godt på Vridsløselille Fængsel i fremtiden. Det kan vi gøre ved at stille krav til udarbejdelsen af den fremtidige lokalplan for området. Det kunne eksempelvis være rimeligt at stille krav om at hovedbygningen med kirken og gården, samt hovedindgangen ikke ændrer udseende.

Oplagt er det også at pladsen foran porten, med de to symmetrisk beliggende forboliger og inspektørens imponerende villa skal bevares. Ligeledes rummer inspektørens have en lille lund med nogle af Albertslunds ældste træer. Haven bør komme alle Albertslundere til gode i form af en attraktiv bypark.

Der er utallige anvendelsesmuligheder for den bedste del af bygningsmassen, som både vil kunne omdannes til boliger, lettere erhverv, uddannelsesinstitution eller offentlig forvaltning. Der findes masser af eksempler på at gamle ikoniske bygninger, som har huset industri, skoler eller fængsler i disse år ombygges til helt nye formål.

Tag en tur rundt i landet eller Europa og bliv inspireret til at gøre byudviklingen i Albertslund endnu mere spændende og attraktiv for nye tilflyttende borgere. Der er i øvrigt rigelig plads til andet nyt og spændende byggeri andre steder på den store fængselsgrund.

For at kunne bidrage til udviklingen af området på en positiv og konstruktiv måde har vi, en gruppe aktive borgere, dannet ”Støttegruppen for bevarelse af Vridsløselille Fængsel”. Vi håber på en god og realistisk dialog om områdets muligheder i de kommende års udvikling af fængselsgrunden.

Publiceret 26 August 2019 05:00