Flere var mødt frem i uniform til markeringen af flagdagen. Foto: due.

Flere var mødt frem i uniform til markeringen af flagdagen. Foto: due.

Flagdag: Krigen ændrer dig som menneske

Tidligere udsendte blev traditionen tro hædret ved et arrangement i MusikTeatret

Af
Finn Due Larsen

I trøjen "Jo længere tid jeg har været i en krigszone, jo længere tid skal jeg bruge på at komme tilbage igen."

Et citat fra Puk Damsgaard, krigskorrespondent og forfatter. Det var med i den tale, som Qasir Mirza (Soc.), medlem af kommunalbestyrelsen, torsdag morgen holdt i MusikTeatret for tidligere udsendte.

Det var som led i den lokale markering af den officielle flagdag, hvor formålet er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.

I Albertslund er 129 tidligere udsendte, og det var tredje gang at markeringen fandt sted. I foyeren var godt 25 af dem mødt frem, til tale, musik og brunch.

Vi er stolte af jer, sagde Qair Mirza (Soc.) til de fremmødte udsendte.

Vi er stolte af jer, sagde Qair Mirza (Soc.) til de fremmødte udsendte.

"Vi er stolte af jer"

I sin tale citerede Qasir Mirza som nævnt Puk Damsgaard. Videre lød det i citatet:

”Den (krigen) gør mange ting. Den gør til tider magtesløs. Den hærder også sindet. Den gør, at jeg naturligvis skal trække mig væk fra den. For den luksus har jeg nemlig i modsætning til soldaterne og de civile, som bor i det helvede. Jeg kan komme væk.",

Qasir Mirza fremhævede også, at det at vende tilbage igen efter en skelsættende oplevelse er en blandet oplevelse:

"Alt er på den ene side ved det gamle, men på den anden side helt forandret. Det har også været et emne i utallige bøger og film. De har vist brydningen mellem det gamle og det nye, mellem den hjemvendte og dem, som er blevet tilbage. Det kan være, at hele samfundet pludselig virker anderledes og der opstår misforståelser. I Danmark er der igennem de seneste år kommet større og større fokus på veteraner, jeres indsats og de behov der er for, at vi som samfund og personer tager imod og møder alle der hvor de er, når de kommer hjem."

Han slog fast:

"I Albertslund er vi stolte af jer og jeres indsats."

Små strygere

Efter talen var der koncert med "De Små Strygere", et orkester fra musikskolen, der spillede smukke melodier på violin. Blandt andet "To Grenedierer", "Judas Maccabeus", "Allegro", "Ulv Ræv Hare" og "Jægerkor".

De fik fortjente klapsalver, og så blev alle budt på brunch.

Flere af de fremmødte var i uniform og virkede som om det var en dag de nød i fulde drag.

"Jeg var i Gazastriben og på Cypern omkring 1964. Det er første gang jeg er med til det her arrangement, da jeg de andre år desværre har været forhindret", sagde en af dem.

"De små strygere" fra musikskolen gav en smuk koncert.

Publiceret 06 September 2019 07:00