Spejderne fik instrukser af Povl Markussen. Privatfoto.

Spejderne fik instrukser af Povl Markussen. Privatfoto.

I fælles kamp for insekterne

Grønne spejdere og Agenda Centret havde sat hinanden stævne

Søndag den 8. september var der travlt i Biotopia i Birkelundparken, hvor Agendacentret og De grønne spejdere havde sat hinanden stævne.

Udover den obligatoriske spejderstart i en rundkreds, fik spejderne en rundvisning i de tiltag som er blevet bygget i Biotopia for at sikre gode levesteder for insekterne som f.eks. insekthotel, blomstereng og vådområde.

Efterfølgende den lærerige rundvisning, skulle spejderne selv i arbejdstøjet. De hjalp med at samle, save og bore huller i tykke grene til et af de store insekthoteller i Biotopia, samt at plante en blomstereng.

Arrangementet er blevet til på baggrund af den fælles interesse for naturen, og kontakten blev skabt på Grøn dag på genbrugsstationen i foråret. Her var det tydeligt for begge parter at der var mulighed for at udnytte hinandens potentiale positivt.

"Vi vil som spejdergruppe gerne bidrage til udviklingen af naturen i Albertslund. Derudover er det oplagt at vi gør brug af den viden omkring naturformidling og klimaudfordringer, som er til stede i Agendacentret og interessegruppen omkring Biotopia. Det gør hele klima-snakken meget konkret for børnene. Samtidig kan vi som spejdergruppe deltage med et konkret stykke arbejde for Biotopia. Det er så meningsfyldt for begge parter", siger Anders Libergren Pedersen, spejderleder for De grønne spejdere.

Efter en travl formiddag i parken kan insekterne nu få ro igen for en stund, ind til De grønne spejdere igen melder trop i Birkelundparken.

due

Publiceret 11 September 2019 05:00