Brug os, lyder opfordringen fra Sundhedsrådet. Her nogle af medlemmerne, fra v. Tine Rytsel, Alice Hasselgren, Kira Kruse Wilmarst og Paw Østergaard Jensen. Foto: due.

Brug os, lyder opfordringen fra Sundhedsrådet. Her nogle af medlemmerne, fra v. Tine Rytsel, Alice Hasselgren, Kira Kruse Wilmarst og Paw Østergaard Jensen. Foto: due.

Opfordring fra råd: Kom med ideer til os om sundhed

Sundhed er mange ting, og vi er her for at blive brugt, lyder det fra rådets aktive, frivillige medlemmer

Af
Finn Due Larsen

Sundhed Når det handler om sundhed, er det så ikke noget med kost og motion og god livsstil?

Jo, det er det - men det er sandelig også så meget andet. Det ved de noget om i Sundhedsrådet.

Her arbejder en flok aktive, frivillige mennesker med at sætte fokus på rigtigt mange former for sundhed.

Det handler både om fysisk, mental og social sundhed, og de aktive folk vil så gerne have borgerne til at komme med ideer til hvad der skal sættes fokus på.

"Mange ved ikke, at vi eksisterer, og tror måske at det kun handler om noget med kost og motion", siger Tine Rytsel, der sammen med Alice Hasselgren, Kira Kruse Wilmarst og Paw Østergaard Jensen er mødt frem på AP for at fortælle om Sundhedsrådets arbejde.

Folkene fra Sundhedsrådet er ofte med ved diverse aktiviteter. Her fra Grøn Dag i år. Privatfoto.

Folkene fra Sundhedsrådet er ofte med ved diverse aktiviteter. Her fra Grøn Dag i år. Privatfoto.

Hjertestartere

Sundhedsrådet bidrager til at gennemføre kommunens sundhedspolitik, og som eksempler på hvad de arbejder med, nævner Alice Hasselgren, der sidder som Handicaprådets repræsentant, et projekt med hjertestartere.

"Det har vist sig, at flere har hjertestartere, der ikke virker. Så det kan give en falsk tryghed."

Derfor er Sundhedsrådet nu med til at arrangere et gratis hjerteredderkursus. Hun forklarer, at det blandt andet har baggrund i, at en hjertestarter i Vestcentret viste sig ikke at fungere længere.

"Men vi har også fokus på mental sundhed. Mange er ensomme, også blandt unge", siger Paw Østergaard Jensen.

Mindfulness og stress-sygdomme, børns trivsel og sundhed, bedre vilkår for handicappede og syge, og om der er boliger til ældre, er også noget af det rådets medlemmer fremhæver under snakken på AP.

"Vi har generelt et fokus på lighed i sundhedsvæsenet, og det skal være lettere at søge oplysning og få hjælp, og særligt når man er syg”.

Sundhedshuset

Der bliver også bakket op om at få etableret flere lokale undervisningstilbud og aktiviteter, der har sundhed som omdrejningspunkt, og et samarbejde med Sundhedshuset er naturligvis en oplagt del af rådets arbejde.

Her oplever man, at da huset åbnede, var der stor opmærksomhed, og siden har flere taget stedets muligheder til sig.

"Men mange er stadig usikre på hvad huset kan bruges til, og der kan vi måske hjælpe med at rådgive og formidle kontakt", siger Kira Kruse Wilmarst.

Brug os

Rådet er med andre ord både rådgivende og, med Paw Østergaard Jensens ord, "aktivistiske". Det kan gennemføre egne arrangementer og har høringsret i politiske sager om sundhedsforhold:

"Nogle gange har vi hørings-pligt", siger han.

Rådet har nu 20 år på bagen, og de folk der er med nu, blev valgt efter sidste kommunalvalg i 2017 og sidder for en 4-årig periode.

Opfordringen fra de frivillige kræfter er med andre ord klar:

Brug os. Kom med alle slags ideer.

Har man noget man synes rådet skal arbejde videre med, kan man sende en mail til formand Birgit Hauer, birgit.hauer2600@gmail.com.

Publiceret 12 September 2019 07:00