Henning Lindhardt har samlet sig en scrapbog med mere end 400 udklip om partiet og ham selv fra AP gennem alle årene. Foto: due.

Henning Lindhardt har samlet sig en scrapbog med mere end 400 udklip om partiet og ham selv fra AP gennem alle årene. Foto: due.

Henning Lindhardt fylder 80: Krigen prægede mig for altid

Tidligere medlem af kommunalbestyrelsen og forfatter til flere bøger om 2. verdenskrig fylder rundt

Af
Finn Due Larsen

"Jeg er født den 24. september 1939, cirka tre uger efter at Hitler gik ind i Polen og dermed startede den anden verdenskrig..."

Sådan indleder Henning Lindhardt en erindringsbog, han har fået udgivet op til sin 80-årsdag. En bog, der er mest beregnet til privat brug, og derfor ikke med i den offentligt tilgængelige samling af historiske værker som Lindhardt ellers de senere år har været meget produktiv med.

Syv bøger om 2. verdenskrig er det blevet til indtil nu for det mangeårige, konservative medlem af kommunalbestyrelsen i Albertslund.

Indledningen på erindringerne siger det hele. Krigen, "de fem forbandede år" fra 1940-45, er noget der har præget ham altid, og skæbnens ironi vil altså, at markeringen af starten på krigen og Lindhardts fødselsdag er tæt på synkront i kalenderen.

Fra partiforeningens 50-års jubilæum i 1984, hvor Henning Lindhardt (th.) fik besøg af partifællen Torben Rechendorff. Privatfoto.

Fra partiforeningens 50-års jubilæum i 1984, hvor Henning Lindhardt (th.) fik besøg af partifællen Torben Rechendorff. Privatfoto.

Løb rundt i haven

"De tyske soldater var meget synlige i gadebilledet. De havde besat skolen, der var cirka 200 meter fra vores hus. Jeg kunne stå på altanen og se tyskerne marchere forbi hver eneste dag. De løb rundt i vores have, når de holdt øvelse. Sådan noget glemmer man aldrig", fortæller Henning Lindhardt over kaffen i hjemmet i Kvædehaven, om sin barndom i Højby.

Hans far var modstandsmand, og det satte sit præg på barndomshjemmet:

"Det var ikke noget, min far talte så meget om. Men jeg synes det var spændende, og så op til ham. I dag er det nok ikke mange der kan forstå hvad det handlede om."

At vi ikke må glemme krigen, og aldrig tage freden for givet, er siden noget Henning Lindhardt har holdt meget stærkt på. Det politiske ståsted har han aldrig været i tvivl om.

Han meldte sig ind i Konservativ Ungdom i 1966, blev formand i Næstved og opstillede til kommunalvalget her i 1970, uden dog at blve valgt ind.

Så gik det som bekendt bedre i Albertslund.

Den bedste tid

Her blev han formand for vælgerforeningen i 1974, en post han bestred i 10 år:

"Tiden som formand for vælgerforeningen var min bedste tid. Det gik forrygende. Fra 48 medlemmer til lige omkring de 300, og fra to til syv medlemmer af kommunalbestyrelsen", siger Henning Lindhardt, der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved valget i 1985.

Det blev til 11 kommunalvalg som kandidat, heraf de 10 i Albertslund, inden han trak sig tilbage fra det politiske arbejde ved kommunalvalget i 2013. Adspurgt om hvad han mener var den største politiske bedrift og den største skuffelse, tøver Henning Lindhardt først lidt, men siger så:

"Vi ville da gerne have været flere konservative. Så det har selvfølgelig været op ad bakke, med to tredjedeles flertal til socialisterne. Men skal jeg pege på noget, så er det, at Socialdemokratiet også i dag er interesserede i flere ejerboliger. I mange år var det mest almene boliger man gik efter."

Ingenting i timevis

Generelt betragtet synes han den politiske proces kan være lidt "langsommelig" i Albertslund:

"Man kan diskutere ingenting i timevis. Man har jo et princip om at alle skal sige noget om alt, og det skal jo være så demokratisk. Men jeg tror at det dræner interessen for lokalpolitik. Hvor mange overværer møderne? Ikke mange", siger han.

Politik fylder stadig meget i den snart 80-åriges liv. Han følger aktivt med i AP og deltager stadig i debatten, og indimellem får redaktionen et tip om noget vi bør interessere os for.

Lige nu vil Henning Lindhardt kæmpe for at motionscentret på Nyvej ikke lukkes. Han har samlet sig en scrapbog med mere end 400 udklip om partiet og ham selv fra AP gennem alle årene:

"De er delt op i årtier", forklarer han.

Henning Lindhardt hjælper også stadig partiet når der er valg:

"Jeg har sagt, at de skal bare ringe hvis plakater skal hænges op, eller brochurer deles ud", griner han.

Ikke alt har selvfølgelig været politik gennem årene. Han har været økonomichef i en række internationale virksomheder, og i 12 år var han formand for grundejerforeningen Herstedøster Villaby.

Og i dag er det ikke mindst familien med børn og børnebørn, der har hans store opmærksomhed. Henning Lindhardt er gift med Marjut. Han har tre børn og seks børnebørn

På 80-årsdagen den 24. september er man velkommen til at kigge ind i Kvædehaven 24 efter klokken 15. Dagen er meget uformelt lagt an, forklarer han.

Publiceret 17 September 2019 06:00