På Stadion og med elcross, som her - er det fremtiden for AMC?

På Stadion og med elcross, som her - er det fremtiden for AMC?

AMC: Udvalg peger på stadion - med elcross-maskiner

Men den endelige afgørelse om klubben er udskudt til budgetforhandlingerne, understreger udvalgsformand

Af
Finn Due Larsen

Unge Meget tyder nu på, at den fremtidige placering for Albertslund Motorsports Center (AMC) bliver ved Stadion.

På sit møde tirsdag sendte et flertal i Miljø- og Byudvalget en indstilling videre fra administrationen om en placering ved den nordlige del af Stadion, hvor det er lagt op til at klubben kan køre med elcross-maskiner.

Politikerne havde fra administrationen fået forelagt to muligheder, hvor den anden var en placering af baner i en anden kommune end Albertslund.

"Vi tror absolut mest på løsningen ved Stadion", siger Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og Byudvalget.

Men han understreger, at der dermed ikke er truffet en endelig beslutning om AMC:

"Indstillingen er nu oversendt til budgetforhandlingerne."

Det var et flertal i udvalget, der sendte indstillingen videre, med DF og Enhedslisten imod. Dermed taler sandsynligheden umiddelbart for en placering ved Stadion.

Nye baner?

En forudsætning for placeringen her er altså, som tidligere nævnt, at de baner der etableres til kørsel, bliver med el-cross og el-kart. Al kørsel med motoriserede køretøjer i forbindelse med løb skal foregå på baner i andre kommuner, fremgår det af administrationens indstilling.

Her fremgår det også, at placeringen kan komme til at betyde, at Stadion mister to 11-mandsbaner eller fire 8-mandsbaner. En måde at løse den på kan være at sammenlægge to cirkler og lave et større langstrakt areal:

"Med denne løsning vurderes det, at der kan blive plads til én eller to 11-mandsbaner, som erstatning for banerne mod nord, men det skal undersøges nærmere", skriver administrationen.

Der ligges samtidig op til, at klubhus og værksted placeres i nærheden af adgangsvejen og parkeringspladsen, "hvor bygningen er skærmet bag træerne mod resten af Stadion", som det fremgår, og man fortsætter:

"Forvaltningen vurderer, at der er store pædagogiske fordele ved at have baner i umiddelbar tilknytning til klubhus og værksted."

Publiceret 20 September 2019 07:00