Luftfoto af området, hvor radiogrunden ligger. Arkivfoto

Luftfoto af området, hvor radiogrunden ligger. Arkivfoto

Afgørelse fra Miljøstyrelsen: Der er ikke fredskovspligt på Radiogrunden

”Det er godt at få en afklaring om fredskovpligten. Det har desværre været en knudret proces fra statens side”, mener borgmester Steen Christiansen.

Af
Jørgen Brieghel

fredskov Miljøstyrelsen har mandag truffet endelig afgørelse om Radiogrunden. Miljøstyrelsen har besluttet, at området ikke er fredskovspligtigt. Det har grundejer i dag fået besked om. Afgørelsen skyldes, at lokalplanen udlægger området til andet formål end skovbrug, og fordi området er taget i brug til dette formål.

Miljøstyrelsen lægger i sin afgørelse vægt på, at det overordnede formål med lokalplanen for området er telekommunikation.

”Og da området er taget i brug til dette formål, er arealet ikke fredskovpligtigt, uanset at området fremstår tilplantet. Planlæggers hensigt med arealet har således ikke været skov, i skovlovens forstand, men telekommunikation”, står der bl.a. i Miljøstyrelsens afgørelse.

Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, står der i afgørelsen fra Miljøstyrelsen.

Godt med en afklaring

Om den afgørelse siger borgmester Steen Christiansen:

”Det er godt nu at få en afklaring på fredskovspligten. Det har desværre været en knudret proces fra statens side. Med afgørelsen går den indledende lokalplanlægning af området i gang, som det blev besluttet i marts. Kommunalbestyrelsen besluttede også på mødet i marts ønske om et langt mere afdæmpet og mindre tæt bebygget område med tydelig sammenhæng til skoven, herunder sikring af biodiversiteten på grunden. Der skal derfor laves et nyt projektforslag inden arbejdet med lokalplanen går i gang”.

Undersøge de naturmæssige forhold

Steen Christiansen siger, at det næste der skal ske, er at de natur- og miljømæssige forhold skal undersøges grundigt.

”Vi skal blandt andet have undersøgt mulige påvirkninger af de paddearter og flagermus, vi ved findes i området. Det vil have stor betydning for hvor og hvor meget der kan bygges på radiogrunden. Byudvikling handler om at skabe rammer for boliger, som tiltrækker nye familier til byen. Jeg er overbevist om, at det er muligt at realisere et nænsomt boligprojekt, der både skaber gode boliger og er i fin balance med naboskabet til Vestskoven. Albertslund skal være bæredygtig og i balance både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Ingen af delene kan undværes i fremtiden.”

Læs her, hvad gruppen "Bevar Vestskoven" mener om afgørelsen

Publiceret 30 September 2019 21:22