Lokale lærere bakker kommuner op: Nationale tests bør afskaffes

Ærgerligt, at Undervisningsministeriet har afvist Albertslund og andre kommuner, siger formanden for lærerkredsen

Af
Finn Due Larsen

De nationale tests i folkeskolen er ubrugelige og bør afskaffes.

Sådan lyder den klare melding fra Albertslund Lærerkreds, som reaktion på omtalen i flere medier i sidste uge af at 10 kommuner, heriblandt Albertslund, har ansøgt om at blive fritaget for de nationale tests. En ansøgning, som Undervisningsministeriet har afvist.

"Vi er glade for, at Albertslund Kommune er blandt de kommuner der har søgt om fritagelse", siger Maiken Amisse, formand for Danmarks Lærerforenings kredsafdeling i Albertslund.

"Det er virkelig ærgerligt, at Undervisningsministeriet har afvist og bliver ved med at ville gennemføre tests."

Værktøj virker ikke

Dermed er hun helt på linje med borgmester Steen Christiansen (Soc.), der til flere landsdækkende medier har udtalt sin kritik af at ministeriet fastholder tests - på trods af at netop en afskaffelse af disse er en del af det såkaldte "forståelsespapir" mellem regeringen og støttepartierne.

Hans partifælle, undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, har til samme medier udtalt, at det stadig er regeringens politik på sigt. Men at man indtil da ikke kan give kommuner lov til at droppe de nationale tests.

"Vi er kede af testene, for de har vist sig at være et værktøj der ikke virker", siger Maiken Amisse.

"Vi er generelt ikke imod tests. Men måden de er udformet på er ikke godt. Mange elever oplever, at de ikke er gode nok, og især de små elever reagerer på det."

Arbejd hurtigere

Som reglerne er nu, skal elever i folkeskolen gennemføre 10 obligatoriske nationale test fra 2. til 8. klasse i læsning, matematik, engelsk og fysik/kemi. Derudover er der test i biologi, geografi og dansk som andetsprog, der kan aflægges som frivillige test.

Efter afslaget til Albertslund og de ni øvrige kommuner har Steen Christiansen opfordret Undervisningsministeriet til at arbejde ekstra hurtigt for at præsentere et nyt system. Foruden Albertslund Kommune har Frederikssund, Hvidovre, Randers, Århus, Sønderborg, Esbjerg, Kerteminde, Vejle og Næstved fået afslag på dispensation.

Publiceret 01 October 2019 07:00