Karen-Margrethe Ohlsen og Lars Messell i Albertslund Centrum, hvor cyklismen har særlige udfordringer. Foto: brie

Karen-Margrethe Ohlsen og Lars Messell i Albertslund Centrum, hvor cyklismen har særlige udfordringer. Foto: brie

Kærlig kritik af stisystemet i Albertslund

Karen-Margrete Ohlsen og Lars Messell har tjekket cykelstierne og kommer med bud på forbedringer

Af
Jørgen Brieghel

transport Albertslund har et rigtig godt stisystem, men mange steder er der plads til udbedring af huller, til gentænkning af stiføringer og til bedre sikkerhed.

Det er nogle af grundene til, at to albertslundere – Karen-Margrethe Ohlsen og Lars Messell – nu barsler med en rapport om det kommunale stisystem.

”Jeg cykler rundt på stierne til daglig, og er glad for det. Men ind i mellem falder jeg over ting, der kan blive bedre. Jeg kender Lars Messell og vidste, at han sammen med Hanne Fleinert tidligere havde lavet en rapport om busstoppesteder. Jeg spurgte Lars, om han ville være med til at lave en rapport om stierne. Så vi lavede et samarbejde, hvor jeg cyklede rundt og viste frem, mens han noterede ned!”, fortæller Karen-Margrethe Ohlsen.

Det er der kommet en rapport ud af, som gør meget ud af at fortælle hvor godt og – langt hen ad vejen – et gennemtænkt stisystem, Albertslund har. Men så påpeges der ellers en række områder, hvor der er plads til forbedringer.

Stadig levedygtigt

”Systemet er stadig leve- og funktionsdygtigt, men trænger til vedligeholdelse, reparation og en renovering. Meget i det eksisterende stisystem fungerer upåklageligt, men som nævnt er der også meget, som trænger til en fornyelse”, skriver de to forfattere i rapporten.

”Albertslund er en kommune, hvor de ældre medborgere sammen med skolebørnene udgør en væsentlig del af trafikanterne på stisystemet. Disse svage trafikanter har brug for mere tryghed og sikkerhed på cykelstierne. Det kan opnås ved reparation og renovering af det eksisterende underlag, nye tiltag såsom chikane-bomme, samt klipning af hække og træer, der gør udsynet mangelfuldt. Beplantningen trænger flere steder til at blive klippet gevaldigt ned eller ind.”

Eksempler

Rapporten rummer en del eksempler. Karen-Margrethe Ohlsen og Lars Messell skriver bl.a.:

”Der er startet en tiltrængt vedligeholdelse af stisystemet. Nogle steder, fx mellem Hyldespjældet og Galgebakken langs med Herstedvestervej, er der lagt helt ny asfalt. Andre steder er der lappet huller, fx syd for Hyldespjældet mod Birkelundgård. Atter andre steder er der stadig huller, som enten trænger til at lappes eller fornyes med helt ny asfalt som langs Damgårdsvej fra Galgebakken mod Hyldespjældet neden for Galgebakken. Der mangler meget, før man kan sige, at reparation og vedligeholdelse af stisystemet er fuldbragt. Der er stadig mange lapper og huller, der giver en ujævn og halvfarlig overflade at køre på. Fx er der på stien langs Galgebakken mod Hyldespjældet adskillige huller og en enkelt meget høj rist.”

Albertslund Centrum

Albertslund Centrum er et helt kapitel i sig selv.

”Det ligger i et hjørne af kommunen, men er naturligt nok meget besøgt. Der er mange butikker, arbejdspladser, gymnasium etc. I nærheden. Desuden er der forbindelse til nabokommunen Vallensbæk, som i et vist omfang også har et stisystem. Desværre har man åbenbart ikke tænkt cykelstisystemet sammen med Albertslund Centrum. Stisystemet stopper simpelthen ved Centeret. Men det gør cyklisterne ikke”.

Ændre forholdene

Rapporten slutter med en række opfordringer til Miljø- og Byudvalget, kommunalbestyrelsen, til folkeskolerne og boligområderne og ikke mindst til cyklisterne. Til de sidste opfordrer forfatterne: ”Udvis korrekt cykeladfærd i forhold til love og regler”.

”Vores formål med rapporten er at påpege fejl og mangler, og så håbe, at der bliver taget fat på det”, siger Karen-Margrethe Ohlsen.

”Efter vi lavede rapporten med busstoppestedernes adgangsforhold er der faktisk sket forbedringer. Det håber vi naturligvis også vil ske med stierne”, slutter Lars Messell.

Her får du rapporten

Man kan få rapporten ved at henvende sig til forfatterne:

Lars Messell, lokomohinken@hotmail.com

Karen-Margrethe Ohlsen, karenmargretheohlsen@gmail.com

Publiceret 07 October 2019 06:00