Borgermøderne om budgettet var godt besøgte. Foto: Albertslund Kommune

Borgermøderne om budgettet var godt besøgte. Foto: Albertslund Kommune

Borgerne skal have mere indflydelse på budgettet

Borgermøderne om budgettet for næste år har været så positive, at borgmesteren vil foreslå borgerdrevne budgetter på banen allerede fra næste forår

Af
Jørgen Brieghel

budget Albertslunderne skal have mere indflydelse på de kommunale budgetter. I hvert fald hvis det står til borgmester Steen Christiansen, som vil komme med et forslag om borgerdrevne budgetter allerede fra næste forår.

”Vi har haft høringsperiode om budgettet med ca. 150 høringssvar. der har været tre borgermøder, som har været meget konstruktive. Deltagerne havde mod til at se ind i forslag, som også umiddelbart virker vanskeligt spiselige. Det var en god oplevelse, og jeg overvejer derfor, om vi skal have borgerne med i forløbet meget tidligere – allerede fra næste forår”, siger Steen Christiansen.

”Jeg kunne tænke mig borgerdrevne budgetter, hvor borgerne er aktivt med – bakket op af eksperter, der kan bidrage med baggrund og facts. Der kan skabes et decideret borgerrum.”

”I sidste ende er det naturligvis kommunalbestyrelsen, der har det endelige ansvar for kommunens budget. Jeg er sikker på, at alle politikere er klar til at lytte og lære ved at høre på borgerne. Så jeg tror på idéen. Og efter min mening skal der være et løfte om, at alle borgerforslag får en positiv behandling”, siger Steen Christiansen.

En anelse lysere

Det er lige nu, Albertslund afventer meldingen fra Indenrigsministeriet om de sidste, store særtilskud, der vil tilfalde Albertslund.

”Der er indgået en aftale mellem kommuner og KL, og efter den ser det en anelse lysere ud med kommunens økonomi end førte udmelding. Men der bliver desværre stadig tale om et skrapt budget med besparelser i størrelsesorden 70-80 mio. kr. i 2020 og de kommende tre overslagsår. Så jeg forudser, at vi kommer til at se på vores anlægsopgaver”, siger borgmesteren.

”Opgaven bliver at tage stilling til, hvad der er vigtigst for Albertslund. For mig er det, at vi får en rigere og stærkere by, og derfor skal udviklingsplanerne fortsætte. Desuden er det vigtigt at have balance i den kommunale økonomi. Og endelig skal vi se, hvilke områder, der skal prioriteres. Vi synes, det skal være børneområdet”.

Det er bl.a. baggrunden for, at Socialdemokratiet bringer et forslag om minumsnormeringer for de 0-5-årige børn på banen.

Læs om det andet steds i AP.

Publiceret 08 October 2019 05:00