Kommunalbestyrelsen sendte budgettet videre til forhandlinger og endelig vedtagelse 5. november.

Kommunalbestyrelsen sendte budgettet videre til forhandlinger og endelig vedtagelse 5. november.

Et svært budget er sendt videre – skal skatten op?

Ved førstebehandlingen af budget 2020 blev nævnt muligheden for at bryde sidste års budgetaftale og hæve skatten for at undgå de allerværste besparelser

Af
Jørgen Brieghel

penge-pres Det er et barskt budget, og der skal skæres dybt. Optimismen var svær at spore, da budget 2020 blev førstebehandlet af kommunalbestyrelsen på mødet tirsdag.

Flere ordførere for partierne gav udtryk for, at de aldrig har oplevet noget så slemt. Flere nævnte også muligheden for, at man kan bryde og ændre den budgetaftale for 2019, som binder partierne til at fastholde personskatten. En aftale som også rækker ind i 2020.

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) indledte debatten:

”Det er et meget svært budget. Alle besparelser vil kunne mærkes i dagligdagen. Mange af de borgere, som har deltaget i høringsperioden er bekymrede i forhold til hverdagen. Den samlede energi i høringssvarene har fået mig til at foreslå, borgerne draget ind i processen tidligere og arbejde med borgerdrevne budgetter på nogle områder”, sagde han.

Om forklaringen på den pressede situation sagde han:

”Det er stærkt stigende sociale udgifter kombineret med et politisk hjerte der banker for de svageste – vi har ambitioner om et højt velfærdsniveau og mødes så af en udligningsordning, der ikke honorer de opgaver, vi står for. Så kommunens økonomi er udfordret”.

S har rykket sig

Danni Olsen (DF) sagde, at Socialdemokratiet har rykket sig på et område:

” – og derfor er det ærgerligt, at man ikke fik stemt vores forslag om ekstra pædagoger igennem sidste år.”, sagde han.

”Situationen er alvorligt. Det har vi vidst i mange år. Vi har skubbet en pukkel foran os, og nu skal der gøres noget. Vi har en række forslag i forhold til at styrke den danske kultur/identitet. Vi har initiativer på børne- og ungeområdet. Vi er ikke med til minimumsnormeringer, hvis resten af børneområdet skal rundbarberes.

Vi ønsker en sen klassedannelse efter Herstedlund-model. Vi vil gerne have yderligere fokus på erhvervsuddannelserne i vores folkeskole og lave partnerskaber på elevniveau. På ældreområdet mener vi, der fortsat er brug for flere hænder. Vi er ikke klar til at skære på rengøringen fra hver anden til hver tredje uge. Vi vil gerne have nye boliganvisningsregler, så borgere der hjemtages ikke skal være midlertidigt. Vi vil have politiske strategi for at forhindre genindlæggelser. Vi vil gerne have aftale om, at dele af grundsalgs skal bruges til at asfaltere stier og veje. Der skal være botilbud i alle vores nybyggerier. Vi vil gerne spare på administrationen, på hjemtagelser, på miljøområdet, indkøb, kulturområdet, integrationen og så må vi udskyde anlæg”.

Solidaritet og fællesskab

”Der er store udfordringer, og vi mangler mange millioner. Men vi må ikke opgive solidaritet og fællesskab”, sagde Helge Bo Jensen (Enh.)

”Vi er afhængige af udligningssystemet, som skal udligne forskelle, så rigdommene ikke er i den ene ende og problemerne i den anden ende af hovedstadsområdet. Udligningsordningen er ikke retfærdig.

Hvordan skal vi spare? Vi kan ikke acceptere yderligere besparelser på velfærden, hvor vi byder børn og ældre ringere vilkår, som der lægges op til i budgetkataloget. Kan vi skære på kulturen? Det er for kortsigtet, og der er ikke mulighed for at nå nogle steder ad den vej - så store er vores kulturbudgetter ikke. Hvad så? Så må vi udskyde projekter, til der bliver råd – eksempelvis en hal på stadion og en svømmehal på Herstedvester skole. Man skal også kigge på administrationen. Og så skal vi gøre mere for at få styr på udgifter – eksempel indkøb og håndværkerudgifter. Der skal bremses op for dyre eksterne konsulenter. Vi har brug for en ny økonomisk strategi”, sagde Helge Bo Jensen.

Klar til at hæve skatten

”Vi har ikke mange forslag med. I lyset af de udfordringer der er, er tiden ikke til at lave nyt”, mente Leif Pedersen (SF). ”Der skal findes flere penge, og det kommer forhandlingerne om budgettet til at handle om. Det vil sige, at vi skal diskutere velfærd, for færre penge griber ind i velfærden. I 2020 budgettet vil vi give rum til den genopretning, som det specialiserede områder er blevet lovet. I AP kan vi læse, at der er lyttet til os, så vi er tilfredse med udspillet om minimumsnormeringer. I budgetkataloget er der meget, som ser svært-umuligt ud. Bespisning, rengøring hos de ældre og skoleområdet er tre tunge forslag. Der er mange andre elementer, som må indgå i forhandlingerne. Men vi er opmærksomme på, hvem der kommer til at betale prisen for de enkelte tiltag. I budgetaftalen for 2019 er aftalt, at skatten ikke må stige. Men kan vi blive enige om at ændre aftalen, så er SF klar til at hæve skatten”, understregede Leif Pedersen.

Ikke model til hvad som helst

Lars Gravgaard Hansen (Kons.):

”Vi tiltrådte forliget sidste år med fokus på byens udvikling, erhvervslivet og folkeskolen. Alt var fryd og gammen. Nu er vi igen i gang med besparelser – 70 mio. kr. oven i det, der er sparet. Får det aldrig en ende? I budgetkataloget er alt det, vi var glade for sidste år igen i spil. Vi går til forhandlingerne for at få styr på økonomien, så vi kan blive mere uafhængige og stærkere. Vi vil undgå at ryste medarbejdere og for at stoppe huller, hvor pengene fosser ud. Men vi står ikke model til hvad som helst”.

Går konstruktivt med

Brian Palmund (V) mente, at vi står i det værste udgangspunkt til dato.

”Kassen er næsten tom, og der er spareforslag. Det minder om tiden før den økonomiske krise. Nu er det højkonjunktur. Vi har for høje omkostninger, og der er store forventninger til den service, vi skal levere. Der skal spares på driften og investeringer må udskydes eller droppes. Vores udgangspunkt er, at vi ikke kan få noget med, men vi vil gerne hjælpe borgmesteren med at få tingene hænge sammen. Spareforslagene i budgetkataloget vil vi nødigt have. Når vi skal prioritere, handler det om, hvad vi vil. Vi vil gerne tiltrække flere borgere til byen. Vi er nødt til at være flere, som kan løfte. Men skal vi tiltrække, skal byens kvalitet være i roden, og det vil være nogle år – vi skal først gennem en lavkonjunktur. Men vi går konstruktivt ind i forhandlingerne”, sagde Brian Palmund.

Albertslunds dna

Kenni Flink (Alt.) spurgte, om vi er nået til det punkt, hvor vores fokus er på de kommende, nye borgere og har vi glemt vores nuværende?

”Er vi nødt til at acceptere, at vi er en del af en hovedstadsmetropol, som blot skal tage sig af kerneydelser, og må vi fravælge det, der engang var Albertslunds dna. Når vi snakker budgetaftale, så er det ikke afgørende. Det er Albertslunds dna. Hvor er vi på vej hen – det betyder noget. Vi er ved at miste meget af det. Bespisning, psykologområdet, rengøringen der skæres. Det hænger ikke sammen. Kataloget har kun fokus på nye borgere. Er det rimeligt fokus? Vi kan ikke komme uden om en skattestigning, hvis vi skal bevare det Albertslund vi holder af. Vi tager ansvaret på os og går seriøst til værks. Vi har et forslag – vi vil gerne have en klimafond”, sagde Kenni Flink.

Luk MusikTeatret, rideklubben, AMC og Birkelundgaard

Morten Bjørn (Rad.) sagde, at De Radikale gerne være med til at tage ansvar også når der skal skæres.

”Men vi kan ikke blive ved med at skære efter grønthøstermetoden. Det skaber utryghed. Vi vil ikke spare på kernevelfærden. Vi må skelne. Børn, skole, udsatte og ældre må stå først. Endelig er intet helligt for os. Vi er klar til at drøfte alle muligheder og kigge fordomsfrit på hele brættet. Vi bør overveje AMC’s fremtid. Der bruges uforholdsmæssigt mange penge pr. barn i forhold til andre lignende tilbud. I andre kommer drives motorsportsklubber af foreninger og støttet af fondsmidler. MusikTeatret burde omlægges, så det bliver frivillige eller private, der driver det. Ridecentret burde vi også overveje at nedlægge eller overdrage til rideklubben. Vi ønsker aftalen om Birkelundgaard lavet om, at bygningen kan anvendes af andre. Musikskolen skal også ud af Sydskolen. Agenda Centeret – skal vi fortsat støtte det eller har det udført sin opgave?”, spurgte Morten Bjørn.

Efter en længere debat blev budgettet sendt til videre behandling, og som vi tidligere har fortalt, er budgetforhandlingerne allerede i gang.

Budget 2020 skal vedtages senest 5. november.

Publiceret 11 October 2019 06:00