AMC skal væk fra nuværende placering i Hyldagerparken. Et borgermøde skal være med til at afgøre den fremtidige placering. Arkivfoto: brie

AMC skal væk fra nuværende placering i Hyldagerparken. Et borgermøde skal være med til at afgøre den fremtidige placering. Arkivfoto: brie

Vil invitere til borgermøde om placeringen af AMC

I løbet af kort tid vil Albertslund Kommune invitere til et borgermøde for at få diskuteret placeringen af Albertslund Motorsports Center

Af
Jørgen Brieghel

klubber Hvor skal Albertslund Motorsports Center ligge i fremtiden? Spørgsmålet har længe været diskuteret, efter at et politisk flertal besluttede at bygge boliger på de nuværende lokaliteter i Hyldagerparken.

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet, at spørgsmålet om klubbens fremtid skal indgå som en del af de kommende budgetforhandlinger.

Men inden da, skal der facts på bordet. Det gjorde borgmester Steen Christiansen det klart i forbindelse med spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag. Borgerne i vest er ikke bare begejstrede for at få en motorsportsbane til nabo – selvom det efter alt at dømme bliver på nye el-crossmaskiner.

Steen Christiansen sagde i den forbindelse, at der er en stor interesse, så der vil snarest blive indkaldt til borgermøder, hvor forvaltningen får lejlighed til at fremlægge beregninger om støj etc. for deres placering. ”Det er ikke muligt i henhold til planloven at fastholde motorcentret, hvor det er i dag”, understregede han.

Gøre os klogere

Leif Pedersen (SF) gjorde sagen kort:

”Forvaltningen har set på forskellige mulige placeringer. Der peges på industriområdet eller ud mod motorvejen ved stadion. Undervejs er der enighed om, at den endelige placering skal indgå i budgetforhandlingerne. Der bliver borgermøde, og indtil da må forvaltningen arbejde med facts, som kan gøre os klogere”.

”Vi vil gerne drøfte i budgetforhandlingerne, men det skal ikke placeres på stadion”, fastslog Brian Palmund (V). ”Det er bl.a. et spørgsmål om støj. Men det skal ikke placeres i vest under nogen omstændigheder. Vi har forsøgt at finde andre steder. Jeg tror ikke på, der ikke skulle være andre muligheder end et sted, hvor der er baner, som er i drift og bruges af børn. På den anden side af motorvejen er en golfbane og ved siden af en græsplæne. Kunne det ikke være her? Der må prøve en gang mere at finde en bedre placering. Ellers synes vi ikke, der skal laves en bane. Så må man finde baner andre steder”.

Rigtig placering

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) sagde, at når man skal placere AMC et nyt sted, så er den her placering den rigtige.

”Men vi er så tidligt i fasen, at det burde være muligt at få støjvolde, der skærmer mod Herstedvester Landsby og ud mod motorvejen. Vi kan få penge til det ved at opmagasinere jord”, mente han.

Allan Høyer (DF) sagde, at Dansk Folkeparti ikke kunne sige ja til at tage AMC-debatten som del af budgetforhandlinerne.

”Vi ved, at når socialdemokraterne har lagt sig fast, er det svært at rykke. Desuden skal AMC ikke finansieres ved jordkøb fra Hyldager Bakker”, begrundede han.

Lene Rygaard Jessen (Enh.) var heller ikke glad for placeringen:

”Der er dyr og græs, og et andet formål med det område. Selvom det er el, vil der alligevel være lidt støj, og der er bekymringer. Vi må undersøge en bedre placering en gang til”, sagde hun.

Kenni Flink (Alt) efterlyste et temamøde, hvor AMC kan komme og redegøre for, hvad de selv tænker. Men ellers havde han det fint nok med, at det bliver en del af budgetforhandlingerne.

Ikke lagt sig fast

Paw Østerrgaard Jensen (Soc.) understregede, at sagen stadig er i proces.

”Jeg synes personligt, at det her foreløbigt er bedste bud på en placering inden for byens grænser. Men meget skal undersøges og afklares først. Der skal være borgermøde osv. inden vi kan beslutte noget. Det er interessant, at AMC’s venner og personalet har sagt, at det her er en god løsning”, sagde han, og det fik borgmesteren til at understrege, at den socialdemokratiske gruppe ikke har lagt sig fast på en placering af AMC.

Ole Borgstrøm (Soc.) der var stedfortræder for Dogan Polat, der havde meldt forfaldd, sagde, at både brugerne og venneforeningen ser meget positivt på at blive flyttet på stadion og overgå til el.

”Her vil de ramme bredere og dyrke mere pædagogik. I øvrigt bliver banerne på stadion udelukkende brugt til opbevaring af fodboldmål og en gang om året til Konica Cup. Man tager ikke en masse fra AIF”, sagde han.

Leif Pedersen mindede om, at det er aftalt, at der skal være et brugermøde med borgere, brugere og stadions folk.

”Lad os få det med, inden vi debatterer det her færdigt”, manede han, og sådan blev det.

Publiceret 11 October 2019 08:00