Arkivfoto:

Arkivfoto: ngad - stock.adobe.com

Vil have regeringen til at sørge for skandalefri banker til kommunerne

Fire partier ønsker, at kommunalbestyrelsen i Albertslund henvender sig til regeringen for at få mulighed for at bruge såkaldte ’skandalefri banker’. Men flertallet har stemt forslaget ned

Af
Jørgen Brieghel

etik Albertslund og andre kommuner i landet skal have mulighed for at have bankforbindelser, der ikke er belastet af f.eks. skattesvindel, skatteunddragelse eller skattetænkning. Derfor skal Albertslund kommunalbestyrelse kontakte regering og folketing og opfordre til, at man kan få såkaldte ’skandalefri’ banker.

Det mener Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet i Albertslund. De stillede på seneste kommunalbestyrelsesmøde forslag om det.

Helge Bo Jensen (Enh.) sagde til baggrund:

”I efteråret 2018 vedtog kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle udarbejde en “plan og strategi for skift af bankforretningen, samt forslag til incitamentsstruktur til sikring af etisk forsvarlig opførsel fra kommunens bankforretning til sikring mod hvidvask og skattelyaktivitet”. Baggrunden var hvidvasksager i Danske Bank, og nu en sag i Nordea – som er involveret i sag om udbytteskat. Jyske Bank er involveret i tilsvarende aktiviteter. Det har siden vist sig vanskeligt at finde en bank, der vil påtage sig opgaven at være bank for en kommune som Albertslund. Og selvom de er involveret i det, så skriver de sig bare ud af det, og man kan alligevel ikke udelukke dem. Så det er svært at slippe ud af kløerne på de her banker. Hvad kan kommunen så gøre? Er vi tvunget til at lave en aftale med Nordea eller Danske Bank alligevel, efter et udbud. Derfor vil vi rette henvendelse til regering og folketing, som giver os mulighed for et alternativ og få en etisk forsvarlig bankforbindelse”, sagde han.

Strafrenter

”Det er vigtigt, at vi får mulighed for at agere og være del af et pengemarked, hvor vi ikke er afhængige af, at de banker der er til stede også har andre typer forretninger som gør, at vi rent etisk kan komme i et dilemma. Så kunne vi også slippe for strafrenter, fordi vi som kommune har mange penge stående i banken”, sagde Leif Pedersen (SF). ”Det er en idé med en statsbanks-forbindelse, hvor kommunerne kan agere og reagere”.

Ikke alle er svindlere

Lars Gravgaard (Kons.) kunne ikke stemme for:

”Det I siger her er, at den almindelige medarbejder i Danske Bank er en svindler, og det er langt fra det, der er tilfældet. Der har været nogle brodne kar – det har der også i Skat. Vi kan ikke tiltræde det her”, sagde han.

Allan Høyer (DF) sagde:

”Findes der skandalefri banker? Det handler vel om etik og moral. Når det kommer til sagen, er det vel kun Danske Bank, der vil byde ind på den her opgave – og det til højere gebyr end vi betaler nu. Vi tiltræder kun punkt 3 – ikke 1 og 2”.

Punkt 3 i indstillingen siger, at kommunalbestyrelsen opfatter det som en samfundsopgave at sikre at såvel kommuner som almindelige lønmodtagere, pensionister og andre borgere har mulighed for at få en sådan bankforbindelse.

Brian Palmund (V):

”Selvfølgelig skal vi handle med virksomheder, som vi har tillid til. Men at tænke sig, at en statslig bank bedre kan drive bank, det tror jeg ikke på. Se hvordan det går med Skat. Det er ingen bedre løsning”.

Resolutioner til Christiansborg

Steen Christiansen (Soc.) sagde, at Socialdemokratiet har sympati for intentionerne om en bankverden, der opererer på ordentlige vilkår.

”Men det her er et anliggende for kommunalbestyrelsen. Vi skal ikke i tide og utide sende resolutioner mod Christiansborg. Så var der meget vi kunne gøre” mente han og sagde så, at nogle af de her banker formentlig har lært deres lektier efter at have fået halveret deres aktieværdi.

Nils Jul Gjerlev (Kons.) opfordrede Enhedslisten til at tage kontakt til en af folketingspolitikerne og bede dem om at tage sagen op der.

”Det gør jeg gerne”, svarede Helge Bo Jensen. ”Men det her er et forsøg på at få flere grupper i folketinget i tale. Det kunne være mere effektivt.”

Forslaget blev ikke vedtaget. For stemte de fire forslagsstillere, imod resten/flertallet.

Publiceret 16 October 2019 07:00