Projekttegning af den nye hal i forlængelse af de eksisterende.

Projekttegning af den nye hal i forlængelse af de eksisterende.

Se billederne: Sådan skal den nye stadionhal se ud – men har vi råd?

Forslag til ny hal på stadion er vedtaget. Nu skal der gøres klar til at få sendt byggeprojektet i udbud

Af
Jørgen Brieghel

idrætsliv Det såkaldte dispositionsforslag til en 3. hal på Albertslund Stadion er vedtaget af kommunalbestyrelsen – med undtagelse af Enhedslisten.

Forslaget viser, hvordan man tænker sig den kommende hal skal se ud og fungere, og hvor den skal placeres; på plænen i retning mod den nuværende p-plads.

Den nye hal placeres på plænen mod p-pladserne til højre i billedet.

Den nye hal placeres på plænen mod p-pladserne til højre i billedet.

Forslaget skal bruges i det videre arbejde med at få gjort udbudsmateriale klar til at sende i totalentreprise og dermed få et overblik over priserne på projektet.

Når der er modtaget tilbud fra totalentreprenører sidst på året udarbejdes indstilling til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Haludvidelsen forventes at være færdig i efteråret 2021. Men den endelige tidsplan kendes først, når tilbuddet fra entreprenøren foreligger.

Et bud på, hvordan arkitekterne forestiller sig den nye hal inde fra.

Et bud på, hvordan arkitekterne forestiller sig den nye hal inde fra.

Snart få priser

På kommunalbestyrelsesmødet sagde Venstres Brian Palmund, at han var rigtig glad for, at sagen nu er nået så langt:

”Så kan vi forhåbentlig få priser på, hvad det skal koste. Det er måske tvivlsomt, om vi har pengene. Men jeg håber, borgmesteren kan trylle og lige ringe til finansministeren. Det vigtige har været: Fokus på mest mulig idræt for pengene. Det har vi fundet en god løsning på. Det har været diskuteret, om der skal være vinduer i facaden – det synes arkitekten. Men dem der spiller derinde har måske ikke så meget gavn af sollys på gulvet. Så jeg er glad for, at det skal pilles ud af projektet”.

Jørn Jensby (Soc.) sagde, at det er et enigt idrætsråd, der glæder sig meget til, at hallen er færdig.

”Vi har stor fokus på, at hallen kan tages i brug medium 2021 – uden vinduer. Idrætslivet ser med stor forventning frem til, at hallen står klar”, sagde han.

Tværsnit af den kommende hal.

Tværsnit af den kommende hal.

Ældre og børn

Men Lene Rygaard Jessen (Enh.) var skeptisk:

”Nu nærmer sig tiden, hvor vi endelig kan få den ønskede hal – indtil vi så budgettet. Vi har støttet det her hele vejen og vil også gerne have svømmehal. Men det går jo ikke. Vi får 30 mio. kr. fra ministeriet, og så bruger vi dem alle sammen på en ny idrætshal, og så kan de gamle ligge hen ad gangene og børnene kan passe sig selv i institutionerne. Så vi må forlange, at det kommer med i budgetforhandlingerne”, sagde hun.

Morten Bjørn (Rad.): ”Vi er glade for, at det endelig er ved at ske. Det er på tide med endnu bedre faciliteter”.

Vi bruger ingen penge nu

Leif Pedersen (SF) var også glad: ”Vi har arbejdet på at få en hal i mange år. Vi håber, det kan opfyldes nu. Men har vi glemt noget i den her proces? En ny hal vil nemlig medføre ekstra trafik til stadion – og måske skulle vi høre Herstedvesterborgerne. Dispositionsforslaget kan vi i øvrigt godt vedtage uden at tage det med i budgetprocessen. For vi bruger jo ingen penge. Det er bare en plan over, hvordan vi synes, en ny hal skal se ud”, sagde han.

Lars Gravgaard Hansen (Kons.): ”Jeg vil glæde mig over, at vi er nået hertil med et seriøst Idrætsråd, der er kommet med gode indspark. Der har også været borgermøde, og her havde man vel også diskuteret trafik og støj? Jeg håber, vi kan fastholde tidsplanen”, sagde han.

Man vil vel bruge pengene?

Helge Bo Jensen (Enh.) sagde, til Leif Pedersen, at man vel tager stilling til økonomien ved at vedtage dispositionsforslaget:

”For man vedtager jo kun det her, hvis man har tænkt sig at bruge pengene?”

Til det svarede borgmester Steen Christiansen (Soc.): ”Det har vi virkelig også tænkt os at lægge os i selen for at gøre”, og så sagde han til Enhedslisten: ”Vi har jo en budgetaftale om det her.”

Alligevel fastholdt Enhedslisten, ikke at tiltræde indstillingen. Resten tiltrådte.

Publiceret 17 October 2019 06:00