Der har været forhandlet i mange timer på rådhuset for at nå frem til en budgetaftale. Socialdemokratiet, SF og Radikale nåede frem til en aftale om budgettet for 2020. Arkivfoto

Der har været forhandlet i mange timer på rådhuset for at nå frem til en budgetaftale. Socialdemokratiet, SF og Radikale nåede frem til en aftale om budgettet for 2020. Arkivfoto

S-SF-R indgår budgetaftale: Et svært men nødvendigt budget

Besparelser for 65 mio. kr. når budgetaftalen er fuldt indfaset i 2022

Af
Jørgen Brieghel

Socialdemokraterne, SF og De Radikale er blevet enige om en budgetaftale for 2020.

Ifølge budgetparterne er det et ansvarligt men også et tungt budget, der skal føre Albertslund ind i fremtiden.

Budgetaftalen indeholder således besparelser for 65 mio. kr., når de er fuldt indfaset i 2022.

Det kommer til at kunne mærkes af mange borgere og medarbejdere.

Men budgetaftalen skaber dog også plads til nødvendige prioriteringer af byudvikling og et løft for de 0-5-årige.

"For at økonomien hænger sammen, indeholder budgettet desværre også alvorlige besparelser, der medfører at et større antal stillinger skal nedlægges", siger Steen Christiansen. Arkivfoto

Svært, men nødvendigt

Ovenpå at budgetaftalen blev indgået mellem Socialdemokraterne, SF og De Radikale ønsker borgmester Steen Christiansen (A) at kvittere for administrationens, borgernes og de politiske partiers deltagelse og seriøse arbejde med budgettet. Om Budgetaftalen udtaler han desuden:

”Det er et svært, men et nødvendigt budget, hvor vi prioriterer den overordnede byudvikling, der skal sikre Albertslund til fremtiden. Og fremtiden starter med de mindste borgere fra 0-5 år. Derfor har det været afgørende for os at prioritere dagtilbudsområdet med et løft, som vil ske over de kommende år. Med budgetaftalen tager vi samtidig ansvar for de udfordringer vi står med, f.eks. indenfor det specialiserede socialområde, hvor vi ser et stærkt pres på udgifterne. For at økonomien hænger sammen, indeholder budgettet desværre også alvorlige besparelser, der medfører at et større antal stillinger skal nedlægges. Det kommer til at kunne mærkes i organisationen og for borgerne i byen. Det skal vi have øje for og kunne håndtere i fællesskab på en respektfuld og ordentlig måde.”

"Når vi i SF er med i aftalen, er det fordi SF sammen med forligspartierne på en række områder har reduceret eller helt fjernet besparelser", siger Leif Pedersen. Arkivfoto

Fjernet besparelser

Det løft, som borgmester Steen Christiansen nævner, indbefatter bl.a. at der med budgetaftalen for 2020 gradvist indføres minimumsnormeringer. Netop normeringerne nævner Leif Pedersen (F) også i sin udtalelse om budgetaftalen. På vegne af SF siger han:

”SF gik til forhandlinger for at sikre bedre normeringer i dagtilbuddene, det får børnene nu. SF ville også sikre, at børn og voksne med diagnoser en økonomi der giver ro om indsatsen, det er også en del af denne budgetaftale. Budgetaftalen rummer mange tunge besparelser, når vi i SF alligevel er med i aftalen, er det fordi SF sammen med forligspartierne på en række områder har reduceret eller helt fjernet besparelser, fx ændres der ikke på den gratis psykologhjælp til de unge, og der kommer ikke lukkeuger i sommerferien i institutionerne.”

"Vi har i flere år arbejdet på at få forbedret forholdene i dagtilbuddene. Det er en lille glæde, at vi har fået lagt en plan for det", siger Hediye Temiz. Arkivfoto

En lille glæde

Hediye Temiz (B) fra De Radikale siger om deres baggrund for at gå med i budgetaftalen:

”Det her budget vil gøre ondt på mange albertslundere og loyale ansatte. Det er ikke kønt, når kommunens økonomiske situation er, som den er. Det har været vigtigt for os, at vi begrænser skaden set i forhold til de svageste borgere - samtidig med at vi fastholder fokus på forebyggelse og langsigtet tænkning. Vi har i flere år arbejdet på at få forbedret forholdene i dagtilbuddene. Det er en lille glæde, at vi har fået lagt en plan for det.”

Læs budgetaftalen her: www.albertslund.dk/budget2020

Publiceret 30 October 2019 10:00