Et dødsfald på plejecentret Albertshøj i januar skal nu undersøges af en advokat. Arkivfoto

Et dødsfald på plejecentret Albertshøj i januar skal nu undersøges af en advokat. Arkivfoto

Advokatundersøgelse af sag om dødsfald på Albertshøj

Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil have en officiel undskyldning af kommunen i forbindelse med et dødsfald på Albertshøj

Af
Jørgen Brieghel

På det kommende ordinære kommunalbestyrelse skal der tages stilling til to sager, som handler om et dødsfald på Albertshøj i januar i år.

Ifølge TV 2 Lorry blev en borger fundet død på terrassen ved plejecentret. TV Lorry skriver på deres hjemmeside: ”Da Lennart Henriksen blev fundet, var det fire timer siden, en af de ansatte sidst havde været i kontakt med ham. Det på trods af, at der var en klar anbefaling om, at hjertesyge Lennart Henriksen skulle tilses hvert kvarter.”

Sagen har fået Dansk Folkeparti og Enhedslisten i fællesskab til at foreslå, at kommunalbestyrelsen på det ekstraordinære møde tirsddag bl.a. giver familien til afdøde en officiel undskyldning.

Forslaget

Forslaget lyder:

”Kommunalbestyrelsen slår fast:

- at kommunens forvaltning skal overholde indgåede aftaler med borgere og pårørende, der fx. er visiteret til ophold på vores plejehjem eller rehabiliteringsafdeling

- at visiterede ydelser kun kan fratages eller ændres væsentligt, når der er sket en revisitering

- at det ikke er acceptabelt at nødvendig hjælp til sårbare borgere fratages alene af økonomiske grunde.

- at sårbare borgere og deres pårørende skal orienteres om ændringer i sådanne tilfælde. Hvis pårørende ikke allerede har tilladelse til at modtage sådanne oplysninger, skal forvaltningen opfordre sårbare borgere til at give tilladelse til at orientere pårørende.

- I den konkrete sag der er omtalt i pressen om en borger der døde på Albertshøj i januar udtrykker kommunalbestyrelsen sin dybe beklagelse over forløbet og over at tilsynet med borgeren ikke har været som lovet ved starten.

- Forvaltningen udarbejder en redegørelse omhandlende de modstridende oplysninger der er kommet frem i sagen, hvem der har ansvaret for udmeldingerne til de pårørende, hvem der har truffet beslutningerne i sagen - samt hvorfor en redegørelse til Social- og Sundhedsudvalget der er skrevet i marts først bliver udleveret til udvalget i oktober efter omtale af sagen i medierne. Fortrolige dele af denne redegørelse må naturligvis efterfølgende behandles fortroligt i udvalget og/eller kommunalbestyrelsen.”

Advokatundersøgelse

Til Lorry siger borgmester Steen Christiansen: ”Jeg indstiller nu til kommunalbestyrelsen, at vi iværksætter en ekstern advokatundersøgelse af det forløb, der har været op til den pågældende borgers visitation til vores plejehjem. Det vil jeg foreslå, at vi gør af hensyn til familien, af hensyn til vores medarbejdere og ikke mindst for at sikre at vores kommunalbestyrelse har haft det korrekte oplysningsgrundlag i denne her ulykkelige sag”.

Borgmesteren siger til TV-stationen, at han er parat til at give en undskyldning, hvis redegørelse viser, at kommunen har begået en fejl i sagsforløbet.

Publiceret 02 November 2019 11:25