Den slags kunne Albertslund godt bruge nogle flere af. Arkivfoto:

Den slags kunne Albertslund godt bruge nogle flere af. Arkivfoto: HK-PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

Budgettet vedtaget: Et af de alvorligste budgetter nogensinde

Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, SF og Radikale er vedtaget

Af
Jørgen Brieghel

aftaler ”Økonomien er i en frygtelig forfatning”. ”Forudsætningerne er katastrofale”. ”Et af de alvorligste budgetter nogensinde”.

Der var katastrofestemning, da budgettet for 2020 blev behandlet på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde tirsdag. Og ikke uden grund. Der er lagt op til massive besparelser, afskedigelser og effektiviseringer.

Som AP fortalte sidste uge, var Socialdemokratiet, SF og De Radikale på forhånd blevet enige om en budgetaftale. Alle andre partier står uden for. Læs aftalen på www.albertslundposten.dk

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) indledte budgetdebatten:

”Det er et af de alvorligste budgetter nogensinde. Det rummer besparelser på 65 mio. kr., afskedigelser af 80 stillinger og 20 mio. kr. i besparelser på administrationen. Mange vil opleve det som et fald i den service, de får fra kommunen. Budgettet bygger bro mellem nutid og fremtid. Nutiden: Stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområder, vi bliver flere ældre og flere førtidspensionister. Fremtiden: Det er de mange 0-5-årige. De skal møde flere uddannede voksne i deres hverdag. Vi har ønsket at give børnene et løft. Vi skal tiltrække nye borgere. Det skal den langsigtede byudvikling sikre”, sagde Steen Christiansen.

”Budgettet for 2020 giver også rum til udvidelser. Minimumsnormeringer, udskyder nybyggeri og laver besparelser på daginstitutionsområdet”.

”Der er med andre ord tale om ganske omfattende besparelser, som skal sikre en hånd under økonomien. Alligevel er kommunens økonomi fortsat sårbar. En udligningsreform er på vej, og vil give os yderligere udfordringer de kommende år. Vi er glade for aftalen med SF og Radikale. Ærgerligt, at flere ikke kunne være med”, sluttede han.

Frygtelig forfatning

Danni Olsen (DF) havde partiets eget budgetforslag med. Det kan læses på www.albertslund.dk

”Økonomien er i en frygtelig forfatning. Derfor har vi ikke et forslag, hvor der ikke skal hentes penge”, sagde Danni Olsen og kom med nogle overskrifter: ”Vi sparer ikke på det specialiserede område. Heller ikke på rehabiliteringen. Heller ikke meget på børneområdet. Stort set alt på klubber og SFO og kriminalpræventivt er friholdt. Heller ikke spare på forældrebetalt madordning. Til gengæld vil vi spare andre steder, og vi har fundet flere penge end flertallet. Mere kan spares på administrationen. Kulturområdet må skæres – biblioteket må holde for. Hjemtagelser kan der spares på, og der skal investeres. Miljø og teknik spares. Der skal spares på indkøb. På integration, der ikke er lovpligtig. Og på Agenda Centeret”, sagde han.

”Anlægsplanen er vi enig med flertallet t – vi har brug for daginstitutioner, klubber og veje. Vi bruger også penge på minimumsnormeringer. Og der skal være mere tid til ældreomsorg. Vi har høje udgifter pr. borger, men alligevel opleves det som dårlig service. Vi må se på, hvad årsagen er”, sagde Danni Olsen.

Mere minimum end normeringer

Helge Bo Jensen (Enh.) kunne ikke være med.

”Aftalen lægger op til at skære bredt på børn og ældre og andre med behov for hjælp. Oven i er der en rammebesparelse på sundhed, pleje, voksne handicappede og udsatte børn på 8 mio. kr. om året, når den slår igennem. Minimumsnormeringer er mere minimum end normeringer. For der er besparelser på daginstitutionsområdet, og samtidig en øget forældrebetaling. Vores alternative forslag er bredt: Vent med de store anlæg, til vi har råd. Vent med it i skolerne. Lad kommuneskatten stige – med kompensation for ringeste indkomster”, foreslog Helge Bo Jensen.

Dæmper på drømmene

”Forudsætningerne har været katastrofale og har lagt en dæmper på drømmene”, sagde Leif Pedersen (SF). ”Det er vigtigst for os, at udfordringerne på det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde kommer helt frem i lyset. Det afspejles i budgettet: Øgede udgifter på ca. 50 mio. kr. taler det tydelige sprog. Der er rammebesparelser lagt ind, men når vi kommer til 2021, vil det kun kunne effektueres, hvis muligheden er til stede. Ellers må vi se efterpengene andre steder”, sagde Leif Pedersen. Om minimumsnormeringerne sagde han, at det har været en opfølgning af sidste års aftale.

”Det er vi tilfredse med. Vi vil følge ordningen og have øje for ydertimerne. Minus er besparelsen i maden. Det er det største tab i aftalen, og vi har presset på for at finde en anden løsning. Lukkedagene har været på spil igen, men SF har sagt nej. Rengøring for ældre bevares hver anden uge og ikke tredje. Der skæres hårdt på administrationen. Der forsvinder 80-85 stillinger. Ikke vores ønskescenarie. Biblioteket i Hedemarken forsvinder. Det er en udfordring. Det lyder som en spændende tanke med et verdensmålhus, men man skal ikke bare fjerne alt, som det var. For det er et værested, og vi skal også understøtte den del. Vi er ikke glade for mange andre besparelser og takststigninger. Vi er med, fordi vi ikke ville overlade scenen til andre med andre interesser”, sagde Leif Pedersen.

Vi er nu opposition

”Vi lavede en fejl sidste år: Vi tog ikke de nødvendige besparelser – det gør vi heller ikke i år”, sagde Lars Gravgaard Hansen (Kons.). ”Vi er nu i opposition, og vælgerne må til sidst afgøre, om vi gør det godt nok. Vi sagde under forhandlingerne: Enten får vi en aftale over midten eller med SF. Vi blev valgt fra. Albertslund skal være mere attraktiv for os alle. Vi kunne ikke få ro om skatten, til den nye kommunalbestyrelse er valgt. Vi ligger i top med skat og afgifter. Det ser ud til kun at blive værre. Vi burde kunne spare 88 mio. kr. på administration i forhold til nabokommunerne. Forliget bygger på en omfordeling inden for børneområdet, der er underfinansieret. Vi tror, at skatten hæves næste år – for det er bedste tidspunkt i forhold til næste valg. Det forventer vi, for opgaven er ikke løst”, mente Lars Gravgaard.

Det værste budget

”Vi har det værste budget, jeg kan huske i mine ti år”, vurderede Brian Palmund (V). ”Kassen er tom. Vi er presset til at udføre de besparelser, der ligger lige for. Det vil gøre ondt. Alle ’kan’-opgaverne – dem vi helst vil have – står for skud. I stedet burde vi have effektiviseret ’skal’-opgaverne, så vi fik råd til ’kan’-opgaverne. Minimumsnormeringer er med for at få det til at se godt ud her og nu. Det er et skønmaleri. Der er indregnet ting i budgettet – problemer udskydes til næste år. Vi har valgt ikke at komme med ændringsforslag og bare stemme imod forligsaftalen. Men vi kan godt se gode takter i Enhedslistens forslag om at udskyde store anlægsopgaver. Jeg vil gerne have en ny stadionhal, men vil foretrække at beholde medarbejdere. Vi kan også godt lide meget af Dansk Folkepartis forslag, som vi havde håbet, at borgmesteren ville tage i brug for at se på de områder, hvor vi forbruger allermest. Så vi vil stemme for Dansk Folkepartis forslag”.

Børnenes tur - til at betale

Kenni Flink (Alt.) sagde:

”Så blev det alligevel børnenes tur – til at betale. Aftalen giver en skattestigning i takster for børnefamilier og i kulturinstitutionerne. Der sker forringelser dækket ind under minimumsnormeringer. Vi ville hellere vente, til regeringen kommer med sit udspil. Alternativet havde håbet, at vi kunne få en social vicevært. Det bliver ved en målsætning. Vi ville også gerne have haft en boliggaranti for nyuddannede unge. Det fik vi heller ikke. Vi ville have en klimafond med indtægter fra en p-ordning i Centrum, klimakompensation for vores flyrejser m.m. Det kom heller ikke med. Så vi er uden for aftalen”.

Kan man være glad

Hediye Temiz (Rad.) spurgte, om man kan være glad for budgetaftale og svarede:

”Den gode nyhed er, at vi har en realistisk plan for at få flere indtægter. Flere skal til byen og betale mere i skat. Men det tager en del år. I mellemtiden skal vi spare og bruge vores penge bedre. Aftalen skærer rigtig hårdt for at skaffe penge til andre. Det er en snæver budgetaftale. Vi har ikke stillet krav om prestigeprojekter, men om at få indflydelse for at gå med i aftalen. Indflydelse på hvordan der skal spares, og vi mener aftalen er pænere med os. Vi har arbejdet for at undgå besparelser, hvor det rammer de svageste. Ja, vi sparer på PPR – som ikke er det bedste – men vi skal spare rigtigt mange penge. Vi kommer til at spare, hvor det vil gøre rigtig ondt. Resultatet? Gør os ikke glade. Men der er et langsigtet perspektiv”, mente hun.

Herefter blev der stemt om budgetforslagene fra hhv Dansk Folkeparti og Enhedslisten. de blev ikke vedtaget. Herefter blev budgetaftalen for 2020 stemt hjem med stemmerne fra S, SF og Rad.

Hør og se hele debatten her

Publiceret 08 November 2019 06:00