COOP går med tanker om at udvikle sine arealer omkring hovedsædet i Albertslund. Foto: brie

COOP går med tanker om at udvikle sine arealer omkring hovedsædet i Albertslund. Foto: brie

COOP vil skabe ny bydel på dele af sine arealer i Albertslund

I første omgang skal der indgås en partnerskabsaftale mellem Albertslund Kommune og COOP Danmark om udvikling af arealerne omkring COOP-hovedsædet på Vallensbæk Torvevej

Af
Jørgen Brieghel

byplaner En helt ny bydel kan være på vej i Albertslund.

Albertslund kommune har nemlig fået en henvendelse fra COOP Danmark, som går med tanker om at omdanne noget af deres areal i Albertslund Kommune.

COOP Danmark ønsker at beholde sit hovedsæde i Albertslund og samle funktionerne omkring administrationen, så arealerne omkring hovedsædet kan omdannes til en ny bydel. Tankerne går på at udvikle området til en attraktiv bydel med et blandet indhold af boliger, kontorer, erhverv og butikker.

De endelige beslutninger i sagen forventes at blive truffet på et bestyrelsesmøde i COOP Danmark inden årsskiftet.

AP følger naturligvis op på sagen til den tid.

Partnerskabsaftale

Men før noget overhovedet besluttes, skal der udarbejdes en såkaldt partnerskabsaftale mellem Albertslund Kommune og COOP Danmark. Sagen var på økonomiudvalgsmødet tirsdag, hvor den blev tiltrådt.

Partnerskabsaftalen er født af en fælles interesse i at udvikle en bæredygtig, grøn og smart bydel, der er en integreret del af Albertslund Midtby.

Aftalen bygger på COOPs værdisæt, hvor ansvarlighed og fællesskab går hånd i hånd med forretning.

Ansvarlighed og fællesskab

De værdier ønsker Coop Danmark skal være drivkraften i en bydel, der bygger på COOPs historie, brand og pionerånd.

Helge Bo Jensen (Enh.) tog netop afsæt i COOP’s værdisæt, da sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen på novembermødet.

”Enkelte elementer i sagen her er spændende. Dels at ansvarlighed og fællesskab skal være bærende kræfter. Så jeg håber, vi kan undgå forsøg på at lave spekulationsbyggeri på området”, sagde helge Bo Jensen. ”Jeg håber også, at kontaktudvalget ikke kan træffe beslutninger i sagen på vegne af kommunalbestyrelsen, når det gælder f.eks. lokalplanemner”.

”Alle beslutninger i kontaktudvalget, skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som har det sidste ord her”, understregede Steen Christiansen (Soc.). ”Jeg tror i øvrigt, at der vil blive spekulationsbyggeri . For jeg er sikker på, at COOP vil spekulere rigtig meget i at lave et godt byggeri og tænke sig godt om!”, sagde han til Helge Bo Jensen.

Pres i myldretiden

Brian Palmund (V) syntes, at det er spændende, at der nu kan indgås en partnerskabsaftale med COOP.

”COOP er klar til at nedlægge noget af deres ejendomme og bygge boliger og butikker. Det giver en masse muligheder. Dejligt, at vi kan få gang i en masse spændende ting på et ellers uvirksomt areal. Der er en lang række udfordringer ved at bygge mange boliger her. F.eks. broen over jernbanen – den er i forvejen presset i myldretiden, og når der kommer flere nye boliger, vil mange infrastrukturproblemer skulle løses”, sagde han.

”Kontaktudvalget vil i øvrigt kunne beslutte mange ting, som ikke lige handler om lokalplaner, så det kan få stor betydning at være repræsenteret her. Derfor har vi også foreslået, at et medlem af byudviklingsudvalget med i kontaktudvalget. Lars Gravgaard vil gerne påtage sig den tjans”.

Det sidste bekræftede borgmesteren, der sagde, at man i økonomiudvalget havde fundet det rigtigst, at kommunalbestyrelsen fik lejlighed til at træffe beslutning om, hvilken politiker, der skal sidde i udvalget.

”Det er et byudviklingsprojekt, som vi må forvente vil tage en 10-15 år. Og det kan få potentiel stor indvirkning på byens udvikling, så det er vigtigt at den samlede kommunalbestyrelse er repræsenteret i dette forum”, sagde han.

Herefter blev indstillingen tiltrådt i enighed.

Kontaktudvalgets medlemmer

Kontaktudvalget kommer til at bestå af: Borgmester Steen Christiansen. Albertslund Kommune. Kommunaldirektør Jette Runchel, Albertslund Kommune. Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Gravgaard Hansen, Albertslund. Områdedirektør Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Albertslund Kommune. Planchef Pernille Bech (referent). Finansdirektør Kræn Østergaard, COOP Danmark. Ejendomschef Flemming Møller-Hansen, COOP Danmark. Konsulent Niels Carsten Bluhme (sekretær)

Publiceret 14 November 2019 05:00