Enighed om at undersøge dødsfald på Albertshøj

En enig kommunalbestyrelse tilsluttede sig en ekstern advokat-undersøgelse

Af
Finn Due Larsen

Tragedie Et dødsfald på Albertshøj den 3. januar i år skal nu kulegraves nærmere. Her blev den 51-årige Lennart Henriksen fundet død på terrassen ved Rehabiliteringscentret ved 4-tiden om morgenen, og sagsforløbet både før og efter har udløst kritik af Albertslund Kommune.

Da Lennart Henriksen blev fundet, var det ifølge TV2 Lorry fire timer siden, at en af de ansatte sidst havde været i kontakt med ham, på trods af, at der forelå en anbefaling af om, at han som hjertesyg skulle tilses hvert kvarter.

På kommunalbestyrelsens møde tirsdag blev det enstemmigt vedtaget at igangsætte en ekstern advokat-undersøgelse, der skal kulegrave hvads der er op og ned i sagen. Baggrunden var, som tidligere omtalt, et forslag fra Enhedslisten og DF om at kommunen bør sige undskyld for forløbet, samt at forvaltningen skal udarbejde en redegørelse om sagen.

Bør undersøges af andre

Der var ikke flertal for de to sidstnævnte forslag, til gengæld fik Enhedslisten og DF fire andre punkter med i beslutningen, nemlig at:

- kommunens forvaltning skal overholde indgåede aftaler med borgere og pårørende, der f.eks. er visiteret til ophold på vores plejehjem eller rehabiliteringsafdeling

- at visiterede ydelser kun kan fratages eller ændres væsentligt, når der er sket en revisitering

- at det ikke er acceptabelt at nødvendig hjælp til sårbare borgere fratages alene af økonomiske grunde.

- at sårbare borgere og deres pårørende skal orienteres om ændringer i sådanne tilfælde. Hvis pårørende ikke allerede har tilladelse til at modtage sådanne oplysninger, skal forvaltningen opfordre sårbare borgere til at give tilladelse til at orientere pårørende.

Borgmester Steen Christiansen mente, at det bør være en uvildig undersøgelse, og ikke forvaltningen selv der kulegraver forløbet. Derfor fremlagde han efter afstemningen om forslagene fra Enhedslisten og DF et ændringsforslag om en ekstern advokat-undersøgelse. Det blev vedtaget i enighed.

Publiceret 14 November 2019 05:00