Skov, boliger og erhverv skal smelte sammen ifremtidens Hersted Industripark.

Skov, boliger og erhverv skal smelte sammen ifremtidens Hersted Industripark. POLADK

Fremtidsplaner: Boliger og erhverv side om side i Hersted Industripark

Området er på størrelse med Nordhavn, og en ny masterplan skal gøre det muligt at bygge 12.000 boliger side om side med erhvervslivet og Vestskoven

Af
Jørgen Brieghel

byudvikling I 1960’erne blev Hersted Industripark etableret som et af landets største erhvervsområder. 50 år efter har kommunalbestyrelsen i Albertslund nu besluttet at sende en masterplan i høring.

En plan, der skal gøre området, der er på størrelse med Nordhavn, til fremtidens bæredygtige bydel lige ved den kommende letbane.

Borgmester Steen Christiansen kalder det for et af de største byudviklingsprojekter udenfor selve København. Planerne er 12.000 nye boliger, 24.000 ny borgere og flere tusinde nye arbejdspladser i området, der har et areal på 160 ha.

Her er området. Se det i detaljer på www.albertslund.dk

Her er området. Se det i detaljer på www.albertslund.dk

Masterplanen skal bidrage til, at Albertslund i endnu højere grad end i dag manifesterer sig som en grøn og bæredygtig velfærdsby i Hovedstaden. De eksisterende brede veje indsnævres, så der kan etableres cykelstier, fortove og parker.

Udviklingen af Hersted Industripark skal ske i tre faser og forventes tidligst færdigt i 2045.

I første fase forbindes området med den nye letbane via en ny bygade. Dertil kommer rekreative områder og et urbant bydelscenter i området ved stationen. Senere kommer etableringen af de mere skovnære områder.

11 nye kvarterer

I masterplanen deles Hersted Industripark op i 11 nye kvarterer med nye bebyggelser og beplantning. Hver især vil de have deres særegne karaktertræk, der relaterer sig til områdets historie og omgivelserne. Kvartererne bindes sammen af rekreative boulevarder, langstrakte parker på nedlagte veje, og grønne områder til idræt og leg.

Den nyeste by- og transportteknologi kommer også til at spille en understøttende rolle i den fysiske og digitale infrastruktur ved at gøre færdslen i området både let tilgængelig, sikker og komfortabel. Blandt andet kommer førerløse busser, digitale informationsstandere, intelligent gadebelysning og super-cykelstier til at sætte nye standarder for, hvordan man skaber en moderne og grøn bydel.

Ingen facitliste

Masterplanen blev politisk behandlet af kommunalbestyrelsen på novembermødet.

Her indledte Leif Pedersen (SF):

”Det ser spændende ud, men der er ingen facitliste. Masterplanen giver blot mulighederne. Industriområdet nedlægges ikke - hverken på sigt eller her og nu. Tværtimod vil vi arbejde på, at et af de tre delområder bliver udlagt til industri i lang tid endnu”.

Brian Palmund (Kons.) sagde, at der er mange spændende tanker her, også selvom det vil tage rigtig mange år.

”Vi har været skeptiske i forhold til, hvor skal erhvervslivet være, når området skal ændres med boliger. Jeg kan frygte, at det ender med for få arbejdspladser. Det skal afklares. Men det er fremragende, hvis dem der ejer grundene kunne være interesserede i at sælge grundene og bygge boliger og tjene mange penge på det! Jeg håber på store, moderne boliger til dem, vi skal tiltrække”.

Spændende tanker

Allan Høyer (DF) syntes også, der er spændende tanker i masterplanen:

”Men jeg tror, vi er for sent ude. Det er nok heller ikke rentabelt at udvikle boliger derovre. Der mangler også svar på, hvor mange nye borgere, der skal flytte hertil? Jeg tror ikke, at der inden 2045 vil bo 36.000 nye borgere i kommunen. COOP snakker om 10.000 inden for ti år. kan vi ikke få et realistisk bud?”.

Det svarede Lars Gravgaard (Kons.) på: ”Inden for ti år, skal der flytte 10.000 borgere til Albertslund. COOP snakker om på deres grund om 500 boliger og ca. 1100 borgere. Det er selvfølgelig et andet tal i 2045. Det er en spændende plan. Fordi man ikke snakker om at gå fra industri til boliger, men fra industri til erhverv og bolig. Det er nødvendigt, at vi fortsat har arbejdspladser i kommunen. Der er planer om at lukke veje i forbindelse med det her. Vi kommer ikke af med biler og ikke af med lastbiler. De skal til og fra og kunne hente affald og bringe varer m.v. Så det skal vi tænke på. Det er et spændende projekt.”

Jørn Jensby (Soc.) sagde:

”Vi kan tiltræde en forlængelse af høringsfristen. Det her giver fokus på, hvor vi vil hen – men først i 2045. med hensyn til transport – så bliver der også taget højde for lastbiler i det nye”.

Byg tæt-lavt

Helge Bo Jensen (Enh.) sagde, at ”…det er ikke første gang, vi har en plan for det område, og heldigvis realiseres ikke alle planer. Der er mange gode tanker om parker, nedlæggelse af Gl. Landevej og byudvikling. Men vi synes, at Albertslund i hovedsagen skal være tæt-lav by. Og vi skal satse på kvaliteten i stedet for at bygge i højden og så i øvrigt satse på socialt velfungerende boligområder.”

Derefter tiltrådte kommunalbestyrelsen at sende masterplanen i høring, idet Enhedslisten undlod at stemme.

Læs Masterplanen for Hersted Industripark, der er i høring fra den 19. november til den 28. januar 2020; https://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/byen-i-udvikling/hersted-industripark/

Publiceret 15 November 2019 07:00