Fyringer i Albertslund Kommune. Arkivfoto

Fyringer i Albertslund Kommune. Arkivfoto

En meget tung dag i Albertslund Kommune

50 medarbejdere fik onsdag varsel om, at de vil blive afskediget

farvel Onsdag den 13. november var en meget tung dag i Albertslund Kommune.

Her fik en række medarbejdere varsel om, at de vil blive afskediget. Det er sket som konsekvens af næste års budget.

50 medarbejdere fik fyringsvarslet onsdag. Men samlet skal der nedlægges 80-85 kommunale stillinger som konsekvens af budgetaftalen.

”Når alle ikke fik varslet onsdag, er det fordi nogle af besparelsesforslagene først skal gennem en politisk behandling. Da der samtidig er ansættelsesstop i kombination med at medarbejdere kan gå på pension, er der chance for, at nogle af opsigelserne ikke bliver effektueret”, siger kommunaldirektør i Albertslund Kommune, Jette Runchel.

En svær dag

Jette Runchel sendte i forbindelse med opsigelserne en mail rundt til samtlige ansatte.

”Dagen i går var en svær dag - og allersværest for de af vores gode kolleger, som har fået et varsel om, at de påtænkes opsagt. I arbejdsfællesskabet har vi et særligt ansvar for at række ud, støtte op og hjælpe kollegerne i den situation. Og det ved jeg, at vi er gode til. Alle de, som er varslet, har fået tilbud om støtte til at komme godt videre til noget nyt gennem firmaet Hartmanns - og en del af støtten kan også bestå i at opfordre til at tage imod det tilbud. Derudover er det besluttet at opretholde ansættelsesstoppet i de kommende godt 3 måneder sammen med jobbanken. Begge dele skal give øget mulighed for, at flere af vores kolleger måske kan blive i organisationen”, skrev Jette Runchel.

Hun siger til Albertslund Posten, at organisationen er stærkt påvirket af opsigelsesvarslingerne:

”Men vi har dedikerede og dygtige medarbejdere og et godt arbejdsfællesskab, som både vil sikre, at der tages godt hånd om de kolleger, som er varslet opsagt, og tager hånd om at vi også kommer godt ud på den anden side – og fortsat leverer den forudsatte service til borgerne”.

Trist ogt ubegribeligt

Borgmester Steen Christiansen begrundede i et offentlig opslag på Facebook, baggrunden for fyringsvarslingerne:

”Det er en direkte konsekvens af budgettet som er præget af store besparelser i 2020 og de efterfølgende år. Det sker for at skaffe penge til de stærkt stigende sociale udgifter og nogle få politiske prioriteringer. Det kan nok forklare, men det ændrer ikke ved, at det er for den enkelte medarbejder er trist og ubegribeligt at miste sit job. Det er det også for kommunen som har været glad for og tilfreds med den indsats hver og én har lagt for dagen for at levere den bedste service og velfærd til byens borgere. Jeg håber på forståelse for, at kommunen - medarbejdere og ledere – i dag og nogle dage frem ikke helt er oppe i gear. Det er en situation som påvirker alle, som arbejder i kommunen, men først og fremmest de medarbejdere, som mister deres arbejde.”

De 50 stillinger

De 50 stillinger, der er varslet op sagt fordeler sig sådan: 17 administrative medarbejdere, HK og AC. 14 medarbejdere på det pædagogiske område. 2 på køkkenområdet. 3 bibliotekarer. 2 i tandplejen. 2 i ergoterapien. 4 socialrådgivere. 3 teknik- og servicemedarbejdere. 3 medarbejdere på social- og sundhedsområdet.

Publiceret 17 November 2019 07:00