Personerne på billedet er fra Grabow, Borken og Albertslund. Leif Pedersen til venstre og Kai Nielsen til højre. Privatfoto

Personerne på billedet er fra Grabow, Borken og Albertslund. Leif Pedersen til venstre og Kai Nielsen til højre. Privatfoto

Minder om Murens fald: En tidsrejse 1989-2019

På 30 års dagen for Murens fald plantede Grabow og Borken i fællesskab et egetræ til minde om dagen. Kommunalbestyrelsesmedlem Leif Pedersen og tidligere fritidschef i Albertslund, Kai Nielsen, var med

historie Kommunalbestyrelsesmedlem Leif Pedersen (SF) og tidligere fritidschef i Albertslund Kommune, Kai Nielsen, var med, da 30 året for Murens fald blev markeret i Albertslunds tyske venskabsby Grabow.

De to fortæller her hhv om dagene op til den historiske begivenheden og om fejringen af 30 års dagen:

”Der var valg til kommunalbestyrelsen tirsdag den 21. november 1989. Som det var tradition i forbindelse med kommunalvalg, havde Albertslund Kommune i god tid inviteret to repræsentanter fra sine venskabsbyer til at overvære valghandlingen. Det var Mölndal i Sverige, Onsoy i Norge, Borken i Vesttyskland og Grabow i DDR. Der var hidtil ikke kommet repræsentanter fra Grabow. Men så faldt Muren den 9. november, og de kommende dage viste, at DDR borgerne nu kunne rejse frit over grænsen til Vesten. Altså også til Danmark. Fredag den 17. November blev der telegraferet en invitation til bystyret i Grabow. Tilbagemeldingen lød: ”Det vil vi overveje. Vi giver besked tirsdag.” Det var en ret nedslående melding. Men da jeg mødte mandag morgen på Rådhuset, sad der to herrer på mit kontor. To meget trætte herrer; første og anden viceborgmester fra Grabow. De kom uden varsel og selvsagt til min store overraskelse. Der var truffet en hurtig beslutning. De havde kørt i næsten et stræk i deres Wartburg.

Det var et historisk øjeblik, da repræsentanterne fra vesttyske Borken mødte repræsentanterne fra østtyske Grabow. Kontakten blev etableret i Albertslund, og der udviklede sig hurtigt et godt samarbejde på forskellige planer mellem de to byer: Kommunalt, kulturelt, sportligt o.s.v., o.s.v.

Den dag i dag husker Grabow, at Albertslund spillede en vigtig rolle i mødet med Borken i 1989. Derfor var Albertslund Kommune inviteret til Grabow til fejringen af 30 året for Murens fald.

Kai Nielsen

Fritidschef emeritus & æresborger i Grabow”

Enkelt og smukt

”Fejringen af 30-året var simpelt og enkelt og derfor også smuk. På selve dagen blev der, helt i tråd med begivenhederne i efteråret 1989, holdt en ”Fredsbøn” i Grabows kirke. Fredsbønnen var en opfølgning på de mange fredsbønner der holdt rundt om i DDR i 1989. Den gang blev fredsbønnerne brugt som middel til at afholde myndighederne fra at begå overgreb mod befolkningen. Det lykkedes og tyskerne selv kalder i dag ’Murens fald’ for ”den fredelige revolution”.

Dagens fredsbøn blev tillige brugt til at mindedes dagene omkring murens fald set fra Grabows perspektiv. Mindedes ugerne og dagene op til d. 9. november og de lokale fredsbøn arrangementer i Grabow. Der var fx en fredsbøn på selve dagen mens åbningen af grænseovergangene blev annonceret. Der var taler fra de mennesker, som stod midt i begivenhederne dengang og var en del af bevægelsen, med de risici som det indebar i et ellers totalitært styre. Det var, selv her 30 år efter, bevægende at lytte til beretningen om mod og usikkerhed på én gang.

Der blev også talt om betydningen af at være venskabsby med Borken, og som Kai Nielsen beskriver, Albertslunds store betydning for etableringen af det venskab. Borgmesteren fra Grabow og en repræsentant fra Borken talte om det nære venskab og samarbejde. Allerede kort efter murens fald, havde Borken været på besøg i Grabow. De havde ved den lejlighed optaget en film med alt det de så og mødte da de kom til byen. Til 30 året havde de optaget en ny film der viste nutidens Grabow. Vi så begge film og den forskel der var på gadens udtryk, tydeligst at se på bilmærkerne Trabant og Wartburg, der er blevet erstattet af VW og AUDI. Borken overrakte i forbindelse med arrangementet en gave til Grabow i form af et stykke af den gamle Berlinmur.

Grabows unge kom med et bud på fremtidens Grabow (nuværende 8000 indbyggere). De drømte om yderligere 10.000 indbyggere, et hospital, en biograf, et gymnasium, muligheder for at hænge ud i byen mm. Grabow er en by med muligheder. 7 km derfra stopper hurtigtoget mellem Hamborg og Berlin, og derfra kan man komme til Hamburg på 50 min. Der er kommet motorvej til Grabow (Wismar-Dresden) og kommunalbestyrelsen har dér udlagt et område til virksomheder. For arbejdspladser er der mangel på i det gamle DDR.

Søndag d. 10. november plantede Grabow og Borken i fællesskab et egetræ til minde om de 30 år og en mindesten over den fredelige revolution blev offentliggjort.

Leif Pedersen, medlem af Albertslund venskabsbyforening og af kommunalbestyrelsen.”

Publiceret 21 November 2019 06:00