Over 300 beboere valgte at bruge mandag aften på informationsmødet om Galgebakkens helhedsplan. Foto: Bo-Vest

Over 300 beboere valgte at bruge mandag aften på informationsmødet om Galgebakkens helhedsplan. Foto: Bo-Vest

Utålmodighed og bekymring prægede møde om Galgebakkens fremtid

Mere end 300 kom til møde på Albertslund Stadion for at høre om Galgebakkens renovering

byggeri Stemningen var spændt. En blanding af utålmodighed og bekymring fyldte stadionhallen, da der mandag aften blev afholdt informationsmøde om Galgebakkens helhedsplan.

Boligområdet er slidt og har massive problemer med skimmel. Alle glæder sig til renoveringen, men samtidig er flere beboere bekymrede for, om de planlagte tiltag vil løse skimmelproblemerne.

Over 300 mennesker var mødt op til informationsmødet om Galgebakkens helhedsplan i Albertslund Idrætsanlæg mandag aften.

Et panel på ni byggetekniske rådgivere sad klar til at svare på spørgsmål. Foto: Bo-Vest

Et panel på ni byggetekniske rådgivere sad klar til at svare på spørgsmål. Foto: Bo-Vest

Et panel på ni byggetekniske rådgivere sad klar til at svare på spørgsmål.

Men inden de fremmødte fik lov at ’skyde’ på panelet, fremlagde rådgiverne og BO-VEST en status på arbejdet med helhedsplanen.

Med hjælp fra detaljerede tegninger og skitser, blev der forklaret om ventilation og isolering, termobeton og facadeplader, genhusning og huslejestigninger.

Længe undervejs

Galgebakken står overfor en renovering. Sådan har det været i mange år. Arbejdet med Galgebakkens helhedsplan har været i gang siden 2012. Det er længe – selv for en stor almen renovering.

Men da den først planlagte helhedsplan undervejs i planlægningen ikke viste sig at løse husenes skimmelproblemer, har processen trukket ud.

En såkaldt ekstern gransker, en uafhængig ekspert udpeget af Landsbyggefonden, har nu gennemgået de tidligere planer, undersøgt husene og lavet supplerende undersøgelser.

Granskningen har betydet, at renoveringen af Galgebakken bliver mere omfattende end først besluttet: Mere isolering, nye tage, gulvvarme, flytning af installationer og mulighed for renovering af de eksisterende eller helt nye køkkener.

Arbejdet er stadig i planlægningsfasen. Næste skridt er byggeriet af to prøvehuse, der skal teste at renoveringen rent teknisk kan udføres som tænkt.

Mange spørgsmål

Der var ingen beslutninger, der skulle træffes på mandagens møde. Alligevel skortede det ikke på engagementet. Efter halvanden time med præsentationer af, hvordan Galgebakkens renoverede huse kommer til at være – lige fra forsyning til køkkener, var der, efter en kort pause, mulighed for at stille spørgsmål.

Spørgelysten var stor. Spørgsmålene strømmede ind fra salen i mere end en time. En af de emner, der fyldte var skabspladsen i de renoverede køkkenerne.

Det er nemlig et krav fra Landsbyggefonden, at der installeres et mekanisk ventilationsanlæg med rørføring til alle rum. Det system kommer efter planerne i nogle af boligtyperne til at optage et af køkkenets højskabe. Et andet højskab skal bruges til teknik. De praktiske udfordringer ved udsigten til mindre skabsplads bekymrede publikum: ”Hvor skal min støvsuger være?” og ”hvor skal jeg opbevare mine karklude?” lød det fra salen.

Blandt spørgerne var Benny Klausen, der stillede sig skeptisk overfor rådgivernes forslag til opbygningen af kældergulvet. Foto: Bo-Vest

Blandt spørgerne var Benny Klausen, der stillede sig skeptisk overfor rådgivernes forslag til opbygningen af kældergulvet. Foto: Bo-Vest

Kælder og ventilation

Bekymring vakte også spørgsmål om isolering af kælderen og ventilationsanlægget.

Her udtrykte flere fremmødte bekymring, om den valgte løsning ville løse skimmelproblemet. Eksperterne, der er tilknyttet byggesagen, fremlagde de beregninger og forklaringer, der ligger til grund for den løsning de anbefaler.

Selve renoveringen af Galgebakken går først i gang, når beboerne endnu en gang har stemt ja til den endelige helhedsplan og dens finansiering. Den afstemning forventes at falde efteråret 2020.

Hvis beboerne stemmer for, kan byggeriet gå i gang i slutningen af 2020 og forventes afsluttet 2025.

I gang 2020 - måske

Den endelige helhedsplan skal godkendes af Galgebakkens beboere, Vridsløseslille Andelsboligforenings bestyrelse og Albertslund Kommune.

Hvis beboerne vedtager helhedsplanen, kan byggeriet gå i gang i november 2020 og forventes at være færdigt i 2025.

Publiceret 28 November 2019 05:00