De unge kom blandt andet fra Ungerådet, Forbrændingen, Musikskolen og DIK Kollegiet. Her sammen med Kenni Flink. Privatfoto

De unge kom blandt andet fra Ungerådet, Forbrændingen, Musikskolen og DIK Kollegiet. Her sammen med Kenni Flink. Privatfoto

Unge var med i det politiske maskinrum

Unge var aktive deltagere i det politiske arbejde i temaudvalget med at skabe et attraktivt ungeliv i Albertslund

tema Årets tema i temaudvalget er netop afsluttet. Temaet handlede i år om et attraktivt ”Ungeliv i Albertslund”, hvor udvalget havde inviteret unge albertslundere med i maskinrummet. De unge kom blandt andet fra Ungerådet, Forbrændingen, Musikskolen og DIK Kollegiet.

”Det har været vildt inspirerende og meget berigende at have de unge med til at udforme anbefalinger til både den kommende kulturpolitik og kommuneplan strategi, set med unge friske øjne. Noget af det jeg bed mærke i de var særlig optaget af var tryghed på de mørke cykelstier” Siger formand for Temaudvalget, Kenni Flink (Alt.)

I løbet af året har udvalget mødtes seks gange, hvor der både har været oplæg fra en ung kulturskaber fra Ballerup kommune, og en tur til Furesø for at se hvordan vinderen af Ungdomskommune i 2018 har skabt et rigt ungeliv for byen.

På mødet sidst i november blev alle inputs, labels og referater samlet i en 17 siders rapport med anbefalinger om et godt ungeliv i Albertslund. Hele rapporten er summet op i fem overordnede anbefalinger:

“Opsøge unge for at afsøge interesser. Unge skal mødes hvor de er”

“Kommunen skal være first-mover, hvis de unge skal inddrages i politiske processer”

“Unges deltagelse skal være uforpligtende”

“Hold fast i de unge som er interesseret i at skabe og lyt til deres drømme”

“Skole og uddannelsespolitik er ikke lig med ungepolitik”

Rapporten kan læses her

Rapporten skal nu tages til efterretning af kommunalbestyrelsen

Publiceret 29 November 2019 09:35